„Spalviukai“

Susimaišė daug spalvų, skriejo jos virš debesų.

Į darželį vaikai ėjo, spalvos juos ten pastebėjo.

Kaip margučius išdabino ir Spalviukais pavadino!!!

Mes „Žuviukai“, mes linksmi, esam šaunūs ir geri.

Mokame sportuoti ir vikriai bėgioti.

Daug darbelių turime ir į viską rimtai žiūrime.

„Bangelės“ banguoja, vaikučiai dainuoja.

Linksmai susikibę, darželin žygiuoja.

Čia mokytis, žaisti, atrasti svajoja, gyvena sveikai, nes daug juda, sportuoja.

 

 

 

 

 

„Bitutės“

„Bitės“ ritės zum, zum, zu… lekiam, skrendam mes ratu.

Viens, du, trys, viens, du, trys, laukia mus saldus korys!!!

 

Drugeliai“ 

 Nors Drugeliai mes maži, esame labai greiti.

Per dienas linksmi skrajojam, šokam, žaidžiam ir dainuojam.

„Jūreivėliai“ mes maži, einam, bėgam tekini,

Mėgstam garsiai padainuoti ir labai gražiai pašokti.

Piešiam, lipdom ir spalvojam, o kai reikia pasvajojam,

Uoliai stiprinam sveikatą, laižom medų su arbata.

„Smiltelės“

Viens, du, trys – augsim stiprūs ir sveiki.

Su visais, visais draugausim, žaisim, šoksim, išdykausim.

Ko nežinome – paklausim.

Nežinoti – nėr blogai, juk mes esame vaikai.

Kai užaugsim dideli, mes žinosime – visi!

 Smiltelė – aš esu, smiltelė – tu esi.

 

 

 

 

 

„Gintariukai“ mes – sveikuoliai, sporto salėje – vikruoliai.

Šokam, bėgam, pakvėpuojam, spiriam kamuolį su koja.

Duodam „garo“ visada, tad ir nuotaika gera!!!

               

„Žiogeliai“                                                           

„Delfinukai“

Ir mergaitės ir berniukai esame mes „Delfinukai“

Daug mes šokam ir dainuojam, daug išmokstam ir sportuojam

Kai užaugsim dideli, būsim stiprūs ir sveiki.

 

2022−2023  mokslo metais veiklą vykdo:

1. Ikimokyklinio (lopšelio) ugdymo grupė „Spalviukai“ (2−3 m.)

2. Ikimokyklinio (lopšelio) ugdymo grupė „Gintariukai“ (2−3 m.)

3. Ikimokyklinio ugdymo grupė „Smiltelės“ (3−4 m.)

4. Ikimokyklinio ugdymo grupė „Jūreivėliai“ (3−4 m.)

5. Ikimokyklinio ugdymo grupė „Žiogeliai“ (4−5 m.)

6. Ikimokyklinio ugdymo grupė „Bangelės“ (4−5 m.)

7. Ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“ (5−6 m.)

8. Ikimokyklinio ugdymo grupė „Drugeliai“ (5−6 m.)

9. Priešmokyklinio ugdymo grupė „Delfinukai“ (6−7 m.)

10. Priešmokyklinio ugdymo grupė „Žuviukai“ (6−7 m.)