„EILĖRAŠČIŲ PYNĖ LIETUVAI“

„EILĖRAŠČIŲ PYNĖ LIETUVAI“

Kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena kiekvienam lietuviui didi šventė. Šiai proga 2019 m. kovo 7 d.  Palangos lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“ įvyko konkursas „Eilėraščių pynė Lietuvai“. Eilėraščių konkurse dalyvavo Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Gintarėlis“ „Žilvinas“, „Ąžuoliukas“, „Nykštukas“, „Pasaka“, „Sigutė“  ugdytiniai ir jų ugdytojai. Renginys prasidėjo iškilmingai – ,,Tautiška giesme“. Sveikinimo žodį konkurso dalyviams ir svečiams  tarė Palangos lopšelio darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė, palinkėdama  mažiesiems sėkmės bei drąsos. Šventinį renginį vedė įstaigos ikimokyklinio ugdymo pedagogės I. Mažonienė ir I. Rupšienė. Vedančiųjų pamąstymus apie tėvynę keitė, vaikų deklamuojami eilėraščiai.  Skambūs posmai buvo skirti gimtinei, jos grožiui, vienybei. Vaikai deklamavo eilėraščius apie parskrendančius paukščius į savo gimtąjį kraštą, apie Baltijos jūrą ir jos auksą-gintarą. Renginyje nebuvo pamiršta ir žemaitiška tartis, ji nuskambėjo A. Kazragio linksmame eilėraštyje ,,Meilė‘‘. Šventinę nuotaiką renginiui suteikė nuotaikinga dainelė apie pavasarį, kurią atliko lopšelio – darželio „Gintarėlis“ „Jūreivėliai“ ir „Smiltelės“ grupės ugdytiniai. Konkurso pabaigoje vertinimo komisijos pirmininkė lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė pasidžiaugė dalyviais, pagyrė mažuosius už išraiškingai deklamuotus eilėraščius teigdama, kad buvo labai sunku išrinkti vieną nugalėtoją, todėl nugalėtojais tapo visi 15 eilėraščius skaičiusių vaikučių. Visiems konkurso dalyviams įteiktos padėkos bei saldieji prizai. Šventinis renginys baigėsi bendra daina. Pakilia nuotaika, mojuodami vėliavėlėmis, visi dalyviai, svečiai ir pedagogai atliko dainą „Tėvynė“. Vaikiškai šiltas ir jautrus renginys, suteikė galimybę visiems prisiminti, kad kartu mes tai Lietuva!