9 (Small)

Susimaišė daug spalvų, skriejo jos virš debesų

Į darzeli vaikai ėjo, spalvos juos ten pastebėjo.

Kaip margučius išdabino ir Spalviukais pavadino

 

8 (Small)

Mes Žuviukai mes linksmi, esam šaunūs ir geri

Mokame sportuoti ir vikriai bėgioti

Daug darbelių turime ir į viską rimtai žiūrime.

 

10 (Small)

Kodėlčiukai mes jėga, mes sportuojam visada"

 

7 (Small)

Mes Kriauklytės, mes mažytės, mėgstame sportuoti.

Valgome vaisius,  daržoves, mėgstam pabėgioti.

Žaidžiam kamuoliu linksmai, vaikštome po žolę.

Nes svajojame visi, Mes užaugt sveikuoliais!

 

4 (Small)

Bitės ritės zum, zum, zu…lekiam, skrendam mes ratu.

Viens, du, trys, viens, du, trys, laukia mus saldus korys.

 

Nors Drugeliai mes maži, esame labai greiti

Per dienas linksmi skrajojam, šokam, žaidžiam ir daiuojam

 

2 (Small)

Jūreivėliai mes maži, einam, bėgam tekini,

Mėgstam garsiai padainuoti ir labai gražiai pašokti.

Piešiam, lipdom ir spalvojam, o kai reikia pasvajojam,

Uoliai stiprinam sveikatą, laižom medų su arbata.

 

1 (Small)

Viens, du, trys – augsim stiprūs ir sveiki.

Su visais, visais draugausim, žaism, šoksim, išdykausim

Ko nežinome – paklausim

Nežinoti – nėr blogai, juk mes esame vaikai.

Kai užaugsim dideli, mes žinosime –visi!

Smiltelė –aš esu, smiltelė – tu esi

 

6 (Small)

 Mes – raudonos Boružėlės, su taškeliais ant sparnų,

Nuo pat ryto atsikėlę žaidžiam pievoj tarp gėlių.

Čia mes šokam ir dainuojam, piešiam saulę ir namus

Čia linksmi visi sportuojam, kviečiame ateit ir Jus.

 

5 (Small)

Mes Perliukai, mes perliukai, ir mergaitės, ir berniukai!

Mes užaugsim dideli, būsim stiprūs ir sveiki!