Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – nuo 1995 metų, Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM), kuri teigia, kad sveikas, kupinas jėgų, energingas žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą, patirti darbo ir kūrybos teikiamą džiaugsmo. Sveikas žmogus gali aktyviai prisidėti prie socialinių, materialinių ir kultūrinių visuomenės vertybių ir gerovės kūrimo. Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sudarant tam tinkamą aplinką. Sveikatą stiprinanti mokykla remiasi visumine (holistine) sveikatos samprata ir apima visus sveikatos aspektus: fizinį, psichinį, socialinį bei organizacinius, kurie labai priklauso nuo konkrečios mokyklos, jos bendruomenės narių supratimo, imlumo naujovėms bei laiko, per kurį šios naujovės bus priimtos ir praktiškai įdiegtos.  Tad kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys ir turėtų būti – užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią, kurti sveikam vystymuisi palankią aplinką. Juk didžiausią poveikį žmogaus sveikatai turi jo gyvenimo būdas, todėl itin svarbu pradėti ugdyti sveikatą palaikančio elgesio įgūdžius kuo jaunesniame amžiuje.

 

 

 

DĖMESIO, DĖMESIO, DĖMESIO !!!!!!!

 

Kviečiame tėvelius jungtis prie elektroninio dienyno, sistemos "MŪSŲ DARŽELIS"

Nuoširdžiai sveikiname šį mėnesį švenčiančius gimtadienį: Mildą Kucevičienę ir Ireną Tamušauskienę

 

 

PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

                Nuo spalio mėn. „Perliukų“ grupės pedagogės su ugdytiniais prisijungė prie Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinio projekto „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba. Šio projekto pagrindinis tikslas- žaidimų pagalba lavinti ugdytinių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius, žaidimų metu plečiamas vaikų žodynas.

 

 

palangos_savivaldybe_300x300px sveikatiada