Vaizdo rezultatas, susijęs su rozes

SVEIKINAME SPALIO MĖNESĮ GIMUSIUS:  Iloną Milkontę, Artą Miltakytę, Ingridą Frolovaitę, Jurgitą Bakulaitytę

 

…sveikatos ir jėgų Jums, kad galėtumėte pasiekti visko, ko trokštą Jūsų širdys.

Būkite laimingi, sveiki ir turtingi. 

 


RESPUBLIKINĖS FOTO NUOTRAUKŲ PARODA „MANO AUGINTINIS“NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinių įstaigų foto nuotraukų paroda „Mano augintinis“. Nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką bei sąlygas. 2. Parodos organizatorius: Palangos lopšelis–darželis „Gintarėlis“, Taikos g. 6, LT00116 Palanga, tel.8 460 40392, el. p. kumilda@gmail.com
3. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Gintarėlis“ tinklalapyje www.palangosgintarelis.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Parodos tikslas – ugdyti vaikų meilę, supratimą savo augintiniui bei rūpintis beglobiais gyvūnais.
5. Uždaviniai:
5.1. siekti, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai domėtųsi beglobiais gyvūnais.
5.2. pajustu žmogaus ir gyvūnų tarpusavio ryšį, pastovumą, įvairovę, reikšmingumą.
III. DALYVIAI
6. Parodoje dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ugdytiniai bei jų tėveliai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Parodai pateikiama foto nuotrauka, atitinkanti parodos tematiką.
8. Vienas dalyvis gali siųsti tik vieną nuotrauką.
9. Foto nuotraukos formatas – A4 (20×30 cm.).
10. Kiekvienam pateiktam darbui užpildoma atskira dalyvio anketa (1 priedas). Anketą privaloma pateikti kartu su darbu. Kitoje darbo pusėje prašome nurodyti darbo autorių (vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas), trumpas augintinio pristatymas.
11. Pedagogas pateikdamas nuotraukas, kurioje gyvūnas kartu su vaiku, turi turėti tėvų sutikimą, kad nuotraukos bus eksponuojamos viešojoje erdvėje.
12. Parodoje negali būti pateikti nukopijuoti autorių darbai. Pagal galiojančius teisės aktus, už autorinių teisių pažeidimą, atsako pats darbo autorius atsiuntęs nuotrauką. 13. Foto nuotraukos parodai pristatomos iki 2017 m. spalio 16 d. į Palangos lopšelį–darželį ,,Gintarėlis”, adresu Taikos g. 6, Palanga, LT00116, foto parodai „Mano augintinis“.
V. APDOVANOJIMAS
14. Foto nuotraukų paroda bus eksponuojama Palangos miesto Viešojoje bibliotekoje, parodų salėje, adresu Vytauto g. 61, Palanga.
15. Parodos atidarymas 2017 m. spalio 20 d. 10.30. val.
16. Atsiuntę nuotraukas parodai, gaus padėkos raštus.
17. Parodos „Mano augintinis“ foto nuotraukos bus vskelbiamos Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ internetinėje svetainėje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Foto parodos koordinatorės, ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Inga Galdikienė ir Vanda Tarvydienė 19. Dėl klausimų skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Mildai Kucevičienei, tel. 8 681 43489, tel.8 460 40392 arba direktorei Ilonai Milkontei, 8-460-40392, 8-612-22131 19. Socialiniai partneriai – Palangos miesto Viešoji biblioteka.

               

 

 

 

 

 

 

 

palangos_savivaldybe_300x300px sveikatiada