Kovo-11-osios literatūrinė-muzikinė popietė „Aš labai myliu Lietuva“ (nuotraukų autorė I. Galdikeinė)

Kovo-11-osios literatūrinė-muzikinė popietė „Aš labai myliu Lietuva“ (nuotraukų autorė I. Galdikeinė)

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“. Naujaisiais laikais, kai visuomenės yra atviros ir dinamiškos, lemiamu dalyku tampa tautinis apsisprendimas, sąmoningas nusistatymas priskirti save vienai ar kitai tautai. Tačiau sutapimas su savąja tauta ne visų esti vienodas. Kartais jis būna paviršutiniškas, negilus, kaip augalas, į smėlėtą dirvą vos įsikibęs trumpomis šaknelėmis, lengvai išraunamas. Dėl vienokių ar  kitokių aplinkybių, atsidūręs kitų tautų apsuptyje, žmogus gali iš dalies arba ir visai užmiršti gimtąją kalbą, mažai arba nieko nežinoti apie savo tautos istoriją, prarasti ryšį su jos papročiais, su visa jos dvasine kultūra. Patriotizmas savo šaliai neatsiranda savaime iš niekur – jį reikia puoselėti. Siekiant ugdyti patriotizmą, antrus metus darželis organizuoja šventinį kovo 11-osios paminėjimą kartu su Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų “Pasaka”, “Ąžuoliukas”, “Nykštukas” ir “Žilvinas”  vaikučiais ir pedagogais muzikinėje-literatūrinėje popietėje „Aš labai myliu Lietuvą!“