Picture 361 (Small)   

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
RUOŠIAMOS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" ELGESIO IR ETIKOS NORMOS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
RUOŠIAMOS