Direktorė Ilona Milkontė,
I-a vadybinė kvalifikacinė kategorija,
34 m. pedagoginis darbo stažas,
El.paštas i.milkonte@gmail.com
Tel.( 8 460) 40 392, mob. 8 612 22 131
Darbo laikas
I-IV    8.00-12.00   12.45 – 17.00 val.
V       8.00.12.00   13.00 – 16.00 val.
direktore
   
Milda Kucevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   
II vadybinė kval. kateg., 44 m. pedagoginis darbo stažas,
El. paštas kumilda@gmail.com
Tel. (8 460) 31 218, mob. 8 681 43 489
Darbo laikas
I-IV   8.00 -12.00   12.45 -17.00 val.
V      8.00 -12.00   13.00 -16.00 val.
Jurgita Ugianskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui
El. paštas ukio.gintarelis@gmail.com
Tel. (8 460) 54 176         
Darbo laikas
I- IV  8.00-12.00   12.45-17.00 val.     .            
V      8.00-12.00    13.00 -16.00 val.
   
Viktorija Jonauskaitė, dietistė
El. paštas viktorijajonauskaite@gmail.com
telf. (8 460) 31 218
Darbo laikas          
I-IV    8.30-12.30      
V       9.00-12.00   .
Laimutė Karčiauskienė, vyr.buhalterė     
El. paštas gintarelispalanga@gmail.com
Tel. (8 460) 54 176
Darbo laikas
I-IV    7.30-12.00   12.30 -18.00 val.

Arta Miltakytė, apskaitininkė                          El.paštas apskaitininkegintarelis@gmail.com           Tel. (8 460) 54176                                           Darbo laikas                                                          I-IV    12.00 – 17.00 v

Ramunė Sutkuvienė, raštinės (archyvo) vedėja      El.paštas: ramunesutkaus@gmail.com                  Tel. 8 (460) 40392                                                  Darbo laikas                                                                    I-V 8.00 – 12.00          13.00 – 17.00

        Meninio ugdymo mokytoja  Aurelija Stonkutė moko vaikučius muzikos kalbos, dainavimo pradmenų. Paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį, moko liaudiškų žaidimų. Savo darbe taiko ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio muzikinio lavinimo programą. 

          Logopedė ekspertė Danguolė Petrauskienė, dirba su ugdytiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei specialiųjų  poreikių ugdytiniais.  Pedagoginis darbo stažas 22 m.

DARBUOTOJAI:

I

Pedagogas

Kvalifikacinė kategorija

telefonas

Matelienė Alma

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

(8 460) 40 92

Gabrėnienė Lukrecija

auklėtoja

(8 46) 40 392

Chmylnikovienė Sonata

vyresnioji auklėtoja

(8 460) 40 392

Indrė Mažonienė

auklėtoja

(8 460) 40 392

Katkuvienė Vijoleta

vyresnioji auklėtoja

(8 460) 40 392

Butnorienė Violeta

vyresnioji auklėtoja

(8 460) 40 392

Kubilienė Žibutė

auklėtoja metodininkė

(8 460) 40 392

Galdikienė Inga

auklėtoja 

(8 460) 40 392

Mikėnienė Marytė

atestuota auklėtoja 

(8 460) 40 392

Miežetienė Lina

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

(8 460) 40 392

Norkūnienė Giedrė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

(8 460) 40 392

Matulevičiūtė Ilona

auklėtoja metodininkė

(8 460) 40 392

Inga Rupšienė

auklėtoja

(8 460) 40 392

Gibavičiūtė Almutė

auklėtoja

(8 460) 40 392

Siraštanovienė Vaida

auklėtoja metodininkė

(8 460) 40 392

Alseikienė Rasa

auklėtoja

(8 460) 40 392

Tarvydienė Vanda

auklėtoja metodininkė

(8 460) 40 392

Aptarnaujantis personalas

Pareigos

 

Beniušienė Marytė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Daržinskienė Diana

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Drungilienė Roma

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Freimanas Vilius Andrius

sargas

(8 460) 40 392

Frolovaitė Ingrida

pagalbinė virtuvės darbininkė

(8 460) 40 392

Koveckienė Jadvyga

virėja

(8 460) 40 392

Galdikienė Ramunė

virėja

(8 460) 40 392

Ramunė Sutkuvienė

raštinės (archyvo) vedėja, duomenų bazių tvarkytoja

(8 460) 40 392

Kuprys Robertas

sargas

(8 460) 40 392

Kairienė Zosė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Algis Tutinas

kiemsargis   

                                                         (8 460) 40 392

Šemetienė Elena

sandėlininkė

(8 460) 54 176

Pranckevičius Algis 

pastatų ir sistemos, einamojo remonto darbininkas

(8 460) 40 392

Pocienė Jūratė

sargas

(8 460) 40 392

Vida Tutinienė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Stonienė Zina

valytoja

(8 460) 403 92

Danguolė Kurpienė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Šaimuchomedovienė Jolanta

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Urbelienė Kristina

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Tamušauskienė Irena

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Valiukienė Vilija

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Žadvainienė Janina

virėja

(8 460) 40 392

Arta Miltakytė apskaitininkė

(8 460 40 392

Jurgita Bakulaitytė auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Agnė Laurinaitytė auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392