Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

 

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2017 metus

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2017 m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2017 m. IV ketvirtis 

 

1

 

Direktorius
1   

 

1
1166
1150
1217
2.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

1
1  

 

899
952
831
3.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

1  

 

1 

 

716
739

 

744
4. 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

1  

 

1 

 

814
848

 

888
5

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

3,2

 

3 

 

677
334
642
6.

 

Auklėtojas

 

13,3  

 

14

 

644
432
629
7.

 

Logopedas

 

1,3 

 

1
893
431
798
8.

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

1     

 

1   

 

559
525
532
9.

 

Sveikatos priežiūros specialistas

 

0,5 

 

 
1
133
-
-
10 

 

Dietistas

 

0,5  

 

184
234
198
11
Apskaitininkas

 

0,5   

 

 
254
228
232
12.

 

Raštinės (archyvo) vedėjas,duomenų bazių tvarkytoja

 

0,5 ir
0,25
410
352
416
13.

 

Sandėlininkas

 

1  

 

1

 

444
404
399
14.

 

Auklėtojo padėjėjas
12  

 

12 

 

372
241
409
15

 

Sargas

 

3   

 

3
530
523
490
16.

 

Virėjas

 

3  

 

3 

 

420
397
405
17.

 

Pagalbinis virtuvės darbininkas

 

1  

 

1

 

371

 

349
403
18.

 

Aplinkos priežiūros darbininkas

 

1   

 

1
409
441
418
19. 

 

Valytojas

 

1,25 

 

1

 

486
412
498

20.

Pastatų, sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,25

 1

430
537
493