Susimaišė daug spalvų, skriejo jos virš debesų

Į darzeli vaikai ėjo, spalvos juos ten pastebėjo.

Kaip margučius išdabino ir "Spalviukais" pavadino !!!

                                          

                                         Mes "Žuviukai " mes linksmi, esam šaunūs ir geri

                                         Mokame sportuoti ir vikriai bėgioti

                                         Daug darbelių turime ir į viską rimtai žiūrime.

  Mes "Kriauklytės", mes mažytės, mėgstame sportuoti.

  Valgome vaisius,  daržoves, mėgstam pabėgioti.

  Žaidžiam kamuoliu linksmai, vaikštome po vieną

Nes svajojame visi, Mes užaugt sveikuoliais !

 

                   

 

 

 

 

 

"Bitės" ritės zum, zum, zu…lekiam, skrendam mes ratu.

Viens, du, trys, viens, du, trys, laukia mus saldus korys !!!

                                     

                                    Nors "Drugeliai" mes maži, esame labai greiti

                                    Per dienas linksmi skrajojam, šokam, žaidžiam ir daiuojam

"Jūreivėliai " mes maži, einam, bėgam tekini,

Mėgstam garsiai padainuoti ir labai gražiai pašokti.

Piešiam, lipdom ir spalvojam, o kai reikia pasvajojam,

Uoliai stiprinam sveikatą, laižom medų su arbata.

                                      

                                      Viens, du, trys – augsim stiprūs ir sveiki.

                                      Su visais, visais draugausim, žaism, šoksim, išdykausim

                                      Ko nežinome – paklausim

                                      Nežinoti – nėr blogai, juk mes esame vaikai.

                                      Kai užaugsim dideli, mes žinosime –visi!

                                      "Smiltelė" –aš esu, smiltelė – tu esi

„Gintariukai“ mes – sveikuoliai, sporto salėje – vikruoliai.

Šokam, bėgam, pakvėpuojam, spiriam kamuolį su koja.

Duodam „garo“ visada, tad ir nuotaika gera !!! 

                                                         

                                        Klausinėjam mes visi, nes juk esam dar maži 

                                        Kas išmokyspirmą raidę, draugą apkabint kaip reikia

                                         Gera mums visiems kartu, "Kodėlčiukams" iš tiesų !!!                                                                       

Ir mergaitės ir berniukai esame mes "Delfinukai"

Daug mes šokam ir dainuojam, daug išmokstam ir sportuojam

Kai užaugsim dideli, būsim stiprūs ir sveiki

2020-2021  mokslo metais veiklą vykdo:

1. Ikimokyklinio (lopšelio) ugdymo  „Kriauklytės“ grupė (2-3 m.)

2. Ikimokyklinio (lopšelio) ygdymo „Bangelės“ grupė  (2-3 m.

3. Ikimokyklinio ugdymo „Bitutės“ grupė (3-4 m.)

4. Ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupė (3-4 m.)

5. Ikimokyklinio ugdymo „Delfinukai“ grupė (4-5 m.)

6. Ikimokyklinio ugdymo „Žuviukai“ grupė (4-5 m.)

7. Ikimokyklinio ugdymo „Spalviukai“ grupė (5-6 m.)

8. Ikimokyklinio ugdymo „Gintariukai“ grupė (5-6 m.)

9. Priešmokyklinio ugdymo „Smiltelės“ grupė (6-7 m.)

10. Priešmokyklinio ugdymo „Jūreivėliai“ grupė (6-7 m.)