Darbo pasiūlymai:  pretendentai nebus priimami pokalbiui kovo 23 d. kovo 25 d. PAPILDOMAI INFORMUOSIME APIE POKALBIO DATAS. SKAMBINTI – 8 6373 33900

1. Skelbiamas atrankos pokalbis  į ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybę. Pareigybės kodas – 234201, pareigybės lygis – A2/B.  Atrankos pokalbis 2020-03-25 nuo 10 val. direktoriaus kabinete, Dokumentus (išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, gyvenimo aprašymas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, kvalifikacinės kategorijos dokumentai ir kt)  pateikti iki 2020-03-21. Darbo sutartis  TERMINUOTA. Darbo užmokesčio koeficientas: turintiems pedagoginį darbo stažą  iki 10 metų – 4,96; 10-15 metų  – 5,06; virš 15 metų – 5,15.

1.1. Reikalavimai: aukštesnysis ir/ar aukštasis išsilavinimas

1.2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pedagoginis stažas – nemažiau, kaip 1 metai.

1.3. Kiti reikalavimai pareigybei nustatyti pareigybės aprašyme. ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

2.  Reikalingas aplinkos tvarkytojas. Pareigybės kodas -  961303, pareigybės lygis -. D. Darbo laikas 40 val. per 5 d. savaitę, darbo grafikas sudaromas dalimis, su 3-4 val pertrauka. DARBO SUTARTIS NETERMINUOTA. Darbo užmokestis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis.

Reikalavimai aplinkos tvarkytojui nurodomi pareigybės aprašyme. 12. gintarėlio aplinkos priežiūros darbininko pareigybės  

Dokumentus pateikti iki 2020-03-20. Pokalbis į aplinkos tvarkytojo pareigybę vyks 2020-03-21 nuo 10 val. direktoriaus kabinetas.