Palangos lopšelis-darželis
Get Adobe Flash player

NAUJIENOS. TAI PRIVALOTE ŽINOTI.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 nutarimu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, ministerijos raštu „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A1-316 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“, Nr. A1-322 „Dėl Palangos m. sav. įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantinio laikotarpiu“, Nr. A1-321 „Dėl pavedimo Palangos m. sav. švietimo įstaigoms“, Nr. A1-346 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, Nr. A1-347 „Dėl pavedimo švietimo įstaigų vadovams“, Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (toliau – Mokykla)  i n f o r m u o j a:

1. Mokykla nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27 nevykdo ugdymo proceso.

2. Mokytojai, pagalbos vaikui teikimo, meninio ugdymo specialistai dirba nuotoliniu būdu (rengia vaikų pasiekimų aprašus, vykdo elektroniame dienyne vaiko lankomumo žymėjimą kasdien – S (ekstremali situacija), rengiasi nuotoliniam ugdymui. 

3. Kiti Mokyklos darbuotojai šią savaitę, atlikus grupėse dezinfekavimo darbus, yra karantine-namuose ir laukia informacijos apie atvykimą (jei reiktų) į Mokyklą. Daugelis Mokyklos darbuotojų gyvena Kretingoje, tad vykti į darbą viešuoju transportu nerekomenduojama. Įprastą veiklą vykdo administracija, pagalbinis darbininkas, aplinkos tvarkytojas, sargai. Visi darbuotojai aprūpinti dezinfekuojančiomis rankų plovimo priemonėmis Mokykloje. Dirbama individualiai, nesigrupuojama,

4. Per elektroninį dienyną paskelbta apklausa dėl tėvų, globėjų (rūpintojų) pageidavimo dalyvauti nuotoliniame ugdymo(si) procese nuo kovo 30 d. Laukiama duomenų.

5. Modeliuojamas nemokamas maitinimas. Atsakinga diestistė, maisto sandėlininkė, apskaitininkė.

6. Paskirtas atsakingas asmuo už informacijos viešinimą www.palangosgintarelis.lt

7. Mokyklos pedagogai sukūrė facebook grupę ir tarpusavyje dalijasi būsimo nuotolinio ugdymo galimybėmis. Administracija prisijungusi prie grupės. 

8. Mokyklos 2 darbuotojai yra saviizoliacijoje dėl šeimos narių, grįžusių iš užsienio šalių.

9. Skelbiame tel. pasiteiravimui: nuo 7.00-12.00 ir nuo 12.00-16.00 skambinti 8 460 31218, ne darbo laiku – 8 67333900.

10. Rašyti, klausti el.paštu – gintarelispalanga@gmail.com

11. Mokykla nepriima interesantų, lankytojų, svečių, tėvų – BENDRAUKIME NUOTOLINIU BŪDU.

11. Puslapis bus atnaujinamas kasdien. BŪKIME SVEIKI, SAUGOKIME VIENI KITUS!!!

 

Vadovaujantis Palangos m. sav. administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymas Nr. A1-356 (vaikų priežiūra išimtinais atvejais, vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose nuo 8.00 iki 17.00 val. Vaikų, paimtų iš įstatyminių vaikų atstovų, jei jiems taikomas saviizoliacijos režimas, apgyvendinimas nuo 2020-03-18 iki 2020-03-30 vykdomas Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinės globos skyriaus patalpose 24 val. per parą.

Kviečiame naudotis pagalba:

* Individualios psichologo konsultacijos – registracija8 679 25565

*Mediacijos konsultacijos – registracija 8 674 53558