PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS"  VEIKLOS PLANAS 2019  METAMS                                                                                                                                                                                   
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS"  VEIKLOS PLANO UŽ 2018 METUS ATASKAITA                                                                                                                                                               
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" VADOVO 2018 M.  VEIKLOS VERTINIMO ATASKAITA
 
 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA         https://www.palangosgintarelis.lt/wp-content/uploads/2019/11/ataskaita-vadovo-2018-m.o1.pdf

 
 
                                                                                                                                                                                                             
 
           
Sporto salių užimtumo grafikas parsisiųsti Adobe .PDF formatu