Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

 

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2018 metų

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2019 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2019 m. II ketvirtis

 

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, Eur už 2019 m. III ketvirtis
1

 

Direktorius
1   

 

1
1119
1600
1680
1899
2.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

1
1   

 

979
0
1744
1133
3.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

1  

 

1 

 

748
984
1037
542
4. 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

1  

 

1 

 

945
1239

 

1234
1251
5

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

3,2

 

3 

 

749
1103
1448
756
6.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

13,3  

 

14

 

654
926
1193
743
7. 

 

Logopedas

 

 

1
817
1311
1937
708
8.

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

1     

 

1   

 

518
800
1455
339
 
 

Duomenų bazių specialistas

0,25 

 
1
 
0,0
0,0
0,0
231
9.
Dietistas

 

0,5  

 

325
477
456
433
10
Apskaitininkas

 

0,5    

 

 
435
477
394
375
11.

 

Raštinėsadministratorius

 

0,5 

410
547
481
378
12.

 

Sandėlininkas

 

1 

 

1
444
590
589
530
13.

 

Auklėtojo padėjėjas
13,3  

 

13

 

372
628
767
487
14

 

Sargas

 

3 

 

3
595
703
853
782
15.

 

Virėjas

 

3  

 

3 

 

420
686
692
645
16.

 

Virtuvės pagalbinis darbininkas

 

1  

 

1

 

598

 

610
546
514
17 

 

Aplinkos tvarkytojas

 

1    

 

1
409
573
500
635
18.

 

Valytojas

 

1,5 

 

1
486
491
535
567

19.

Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 

1,5

 1

430
694
748
694