Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2017 metus

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2018 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2018 m. II ketvirtis

 

1

Direktorius
1   

1
1166
1115
1167
2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1
1  

899
839
864
3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1  

1 

716
607

752
4. 

Vyriausiasis buhalteris

1  

1 

814
917

947
5

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,2

3 

677
731
1152
6.

Auklėtojas

13,3  

14

644
550
867
7.

Logopedas

1,

1
893
783
796
8.

Meninio ugdymo mokytojas

1     

1   

559
407
538
9.

Sveikatos priežiūros specialistas

0,5  

 
1
133
-
-
10 

Dietistas

0,5  

184
331
445
11
Apskaitininkas

0,5   

 
254
283
291
12.

Raštinės (archyvo) vedėjas,duomenų bazių tvarkytoja

0,5 ir
0,25
410
334
510
13.

Sandėlininkas

1  

1

444
438
587
14.

Auklėtojo padėjėjas
13,3  

13

372
444
532
15

Sargas

3   

3
530
506
655
16.

Virėjas

3  

3 

420
461
485
17.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1  

1

371

378
412
18.

Aplinkos priežiūros darbininkas

1   

1
409
400
422
19. 

Valytojas

1,5 

1
486
461
399

20.

Pastatų, sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

 1

430
500
503