Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

 

1

 

 

 

 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
I ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
II ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, Eur už 2020 m. III ketvirtis Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur už 2019 m. IV ketvirtį
1

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius
 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
0 0
2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

1977
2746
1587 1871
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1408

 
1394 248
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1651
 

 

1543

 

 

1560 1345
5

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1176
1343
1022 1154
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

1012
1321
882 901
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
988

1438

 
714 1034
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1     

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

483

877

 
1067 841
 
 

Duomenų bazių specialistas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 
1
 
237
317
195 229
9.
Dietistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

502

660

 
411 452
10
Apskaitininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5    

 

 

 

 

 

 

 

 
473
493
610 393
11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raštinės administratorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

395

472

 
515 397
12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėlininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
751

832 

 
881 669
13.

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėjas
 

 

13,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

874

 

734

 
680 668
14

 

 

 

 

 

 

 

 

Sargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
770
893
933 767
15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Virėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

783
954
846 655
16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuvės pagalbinis darbininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

728

 

 

 

 

239
405 689
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos tvarkytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1    

 

 

 

 

 

 

 

 

1
294
530
607 462
18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
607

903

 
881 517

19.

Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,5

 1

860
1045
786 700

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198, nauja redakcija nuo 2020-01-01 (TAR, 2019, Nr. 2019-20628) ir kitais šio įstatymo pakeitimais, nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. nustatyti  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.