Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2018 metu

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2018 m. IV ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2019 m. I ketvirtis

 

1

Direktorius
1   

1
1119
1227
1600
2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1
1  

979
0
0
3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1  

1 

748
819
984
4. 

Vyriausiasis buhalteris

1  

1 

945
964

1239
5

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,2

3 

749
801
1103
6.

Auklėtojas

13,3  

14

654
684
926
7. 

Logopedas

1
817
867
1311
8.

Meninio ugdymo mokytojas

1     

1   

518
420
8
 
 

 
 
0,5
 
 
 
9.
Dietistas

0,5  

325
325
477
10
Apskaitininkas

0,5    

 
 
348
477
11.

Raštinės (archyvo) vedėjas,duomenų bazių tvarkytoja

 

0,5 ir
0,25
410
355
547
12.

Sandėlininkas

1 

1

444
445
590
13.

Auklėtojo padėjėjas
13,3  

13

372
464
628
14

Sargas

3 

3
595
529
703
15.

Virėjas

3  

3 

420
480
686
16.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1  

1

371

426
610
17

Aplinkos priežiūros darbininkas

1    

1
409
400
573
18.

Valytojas

1,5 

1
486
478
491

19.

Pastatų, sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

 1

430
517
694