Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

 
Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2019 metų

 

 

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2019 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2019 m. II ketvirtis

 

 

 

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, Eur už 2019 m. III ketvirtis Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur už 2019 m. IV ketvirtį
1

 

 

 

Direktorius
 
1   

 

 

 

1
1295
1600
1680
1899 0
2.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

 

 

 
1
1   

 

 

 

1187
0
1744
1133 1871
3.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

 

 
1  

 

 

 

1 

 

 

 

703
984
1037
542 248
4. 

 

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

 

 
1  

 

 

 

1 

 

 

 

1267
1239

 

 

 

1234
1251 1345
5

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 
3,2

 

 

 

3 

 

 

 

1115
1103
1448
756 1154
6.

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 
13,3  

 

 

 

14

 

 

 

941
926
1193
743 901
7. 

 

 

 

Logopedas

 

 

 

 

 

 

 

1
1248
1311
1937
708 1034
8.

 

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

 

 

 
1     

 

 

 

1   

 

 

 

880
800
1455
339 841
 
 

Duomenų bazių specialistas

 

 

 

0,25 

 
1
 
229
0,0
0,0
231 229
9.
Dietistas

 

 

 

 
0,5  

 

 

 

455
477
456
433 452
10
Apskaitininkas

 

 

 

 
0,5    

 

 

 

 
402
477
394
375 393
11.

 

 

 

Raštinėsadministratorius

 

 

 

 

0,5 

404
547
481
378 397
12.

 

 

 

Sandėlininkas

 

 

 

 
1 

 

 

 

1
595
590
589
530 669
13.

 

 

 

Auklėtojo padėjėjas
 

 

13,2  

 

 

 

 

12

 

 

 

638
628
767
487 668
14

 

 

 

Sargas

 

 

 

 
3 

 

 

 

3
776
703
853
782 767
15.

 

 

 

Virėjas

 

 

 

 
3  

 

 

 

3 

 

 

 

670
686
692
645 655
16.

 

 

 

Virtuvės pagalbinis darbininkas

 

 

 

 
1  

 

 

 

1

 

 

 

590

 

 

 

610
546
514 689
17 

 

 

 

Aplinkos tvarkytojas

 

 

 

 
1    

 

 

 

1
543
573
500
635 462
18.

 

 

 

Valytojas

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

1
528
491
535
567 517

19.

Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 

 

 

 
1,5

 1

709
694
748
694 700