Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2018 metus

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2018 m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2018 m. IV ketvirtis

1

Direktorius
1   

1
1119
916
1277
2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1
1  

979
2211
0
3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1  

1 

748
813
819
4. 

Vyriausiasis buhalteris

1  

1 

945
951

964
5

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,2

3 

749
313
801
6.

Auklėtojas

13,3  

14

654
513
684
7. 

Logopedas

1

1
817
820
867
8.

Meninio ugdymo mokytojas

1     

1   

518
550
 
 
 

 
 
1
 
 
 
 
Dietistas

0,5  

325
198
325
10
Apskaitininkas

0,5   

 
 
292
348
11.

Raštinės (archyvo) vedėjas,duomenų bazių tvarkytoja

0,5 ir
0,25
410
372
355
12.

Sandėlininkas

1  

1

444
227
445
13.

Auklėtojo padėjėjas
13,3  

13

372
370
464
14

Sargas

3  

3
595
690
529
15.

Virėjas

3  

3 

420
473
480
16.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1  

1

371

433
426
17.

Aplinkos priežiūros darbininkas

1    

1
409
465
400
18.

Valytojas

1,5 

1
486
285
478

19.

Pastatų, sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

 1

430
467
517