Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2018 metų

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2019 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2019 m. II ketvirtis

 

1

Direktorius
1   

1
1119
1600
1680
2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1
1   

979
0
1744
3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1  

1 

748
984
1037
4. 

Vyriausiasis buhalteris

1  

1 

945
1239

1234
5

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

3 

749
1103
1448
6.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

13,3  

14

654
926
1193
7. 

Logopedas

1
817
1311
1937
8.

Meninio ugdymo mokytojas

1     

1   

518
800
1455
 
 

 
 
0,5
 
 
 
9.
Dietistas

0,5  

325
477
456
10
Apskaitininkas

0,5    

 
435
477
394
11.

Raštinėsadministratorius

0,5 

410
547
481
12.

Sandėlininkas

1 

1
444
590
589
13.

Auklėtojo padėjėjas
13,3  

13

372
628
767
14

Sargas

3 

3
595
703
853
15.

Virėjas

3  

3 

420
686
692
16.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

1  

1

598

610
546
17 

Aplinkos tvarkytojas

1    

1
409
573
500
18.

Valytojas

1,5 

1
486
491
535

19.

Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

 1

430
694
748