Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

 

 
Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

 

1

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
I ketvirtis

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, Eur už 2019 m. III ketvirtis Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur už 2019 m. IV ketvirtį
1

 

 

 

 

Direktorius
 
1   

 

 

 

 

1
0
 
1680
1899 0
2.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

 

 

 

 
1
1   

 

 

 

 

1977
 
1744
1133 1871
3.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 
1037
542 248
4. 

 

 

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1651
 

 

 

 

 

1234
1251 1345
5

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 
3,2

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1176
 
1448
756 1154
6.

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 
13,3  

 

 

 

 

14

 

 

 

 

1012
 
1193
743 901
7. 

 

 

 

 

Logopedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
988

 

 
1937
708 1034
8.

 

 

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 
1     

 

 

 

 

1   

 

 

 

 

483

 

 
1455
339 841
 
 

Duomenų bazių specialistas

 

 

 

 

0,25 

 
1
 
237
0,0
0,0
231 229
9.
Dietistas

 

 

 

 

 
0,5  

 

 

 

 

502

 

 
456
433 452
10
Apskaitininkas

 

 

 

 

 
0,5    

 

 

 

 
473
 
94
375 393
11.

 

 

 

 

Raštinėsadministratorius

 

 

 

 

 

0,5 

395

 

 
481
378 397
12.

 

 

 

 

Sandėlininkas

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

1
751
 
589
530 669
13.

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėjas
 

 

13,2  

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

874

 

 

 
767
487 668
14

 

 

 

 

Sargas

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

3
770
 
853
782 767
15.

 

 

 

 

Virėjas

 

 

 

 

 
3  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

783
 
692
645 655
16.

 

 

 

 

Virtuvės pagalbinis darbininkas

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

1

 

 

 

 

728

 

 

 

 

 
546
514 689
17 

 

 

 

 

Aplinkos tvarkytojas

 

 

 

 

 
1    

 

 

 

 

1
294
 
500
635 462
18.

 

 

 

 

Valytojas

 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 

1
607

 

 
535
567 517

19.

Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 

 

 

 

 
1,5

 1

860
 
748
694 700