Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2017 metus

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2018 m. II ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2018 m. III ketvirtis

1

Direktorius
1   

1
1166
1167
916
2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1
1  

899
864
2211
3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1  

1 

716
752
813
4. 

Vyriausiasis buhalteris

1  

1 

814
947

951
5

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,2

3 

677
1152
313
6.

Auklėtojas

13,3  

14

644
867
513
7.

Logopedas

1

1
893
796
820
8.

Meninio ugdymo mokytojas

1     

1   

559
538
557
9.

Sveikatos priežiūros specialistas

0,5  

 
1
133
-
-
10 

Dietistas

0,5  

184
445
198
11
Apskaitininkas

0,5   

 
254
291
292
12.

Raštinės (archyvo) vedėjas,duomenų bazių tvarkytoja

0,5 ir
0,25
410
510
372
13.

Sandėlininkas

1  

1

444
587
227
14.

Auklėtojo padėjėjas
13,3  

13

372
532
370
15

Sargas

3  

3
530655
655
690
16.

Virėjas

3  

3 

420
485
473
17.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1  

1

371

412
433
18.

Aplinkos priežiūros darbininkas

1    

1
409
422
465
19.

Valytojas

1,5 

1
486
399
285

20.

Pastatų, sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

 1

430
503
467