Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

 

 

 
Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

 

 

1

 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
I ketvirtis

 

 

 

 

 

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
II ketvirtis
 

 

 

 

 

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, Eur už 2019 m. III ketvirtis Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur už 2019 m. IV ketvirtį
1

 

 

 

 

 

Direktorius
 
1   

 

 

 

 

 

1
0
0
1680
1899 0
2.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

 

 

 

 

 
1
1   

 

 

 

 

 

1977
2746
1744
1133 1871
3.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1408

 
1037
542 248
4. 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1651
 

 

1543

 

 

1234
1251 1345
5

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 
3,2

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1176
1343
1448
756 1154
6.

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 
13,3  

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

1012
1321
1193
743 901
7. 

 

 

 

 

 

Logopedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
988

1438

 
1937
708 1034
8.

 

 

 

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 
1     

 

 

 

 

 

1   

 

 

 

 

 

483

877

 
1455
339 841
 
 

Duomenų bazių specialistas

 

 

 

 

 

0,25 

 
1
 
237
317
0,0
231 229
9.
Dietistas

 

 

 

 

 

 
0,5  

 

 

 

 

 

502

660

 
456
433 452
10
Apskaitininkas

 

 

 

 

 

 
0,5    

 

 

 

 

 
473
493
94
375 393
11.

 

 

 

 

 

Raštinėsadministratorius

 

 

 

 

 

 

0,5 

395

472

 
481
378 397
12.

 

 

 

 

 

Sandėlininkas

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

1
751

832 

 
589
530 669
13.

 

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėjas
 

 

13,2  

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

874

 

734

 
767
487 668
14

 

 

 

 

 

Sargas

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

3
770
893
853
782 767
15.

 

 

 

 

 

Virėjas

 

 

 

 

 

 
3  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

783
954
692
645 655
16.

 

 

 

 

 

Virtuvės pagalbinis darbininkas

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

728

 

 

 

 

239
546
514 689
17 

 

 

 

 

 

Aplinkos tvarkytojas

 

 

 

 

 

 
1    

 

 

 

 

 

1
294
530
500
635 462
18.

 

 

 

 

 

Valytojas

 

 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 

 

1
607

903

 
535
567 517

19.

Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 

 

 

 

 

 
1,5

 1

860
1045
748
694 700