Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

  1. Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir (ar) pasitikėjimo telefonu (0 460) 51 502, kuris veikia visą parą (paliekama žinutė autoatsakiklyje);
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštoji linija“ visą parą tel.: (0 5) 266 3333 ir (ar) el. paštu pranesk@stt.lt
  3. Norintiems anonimiškai pranešti Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriui apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 0 460 31 218 arba parašyti elektroniniu paštu info@palangosgintarelis.lt.

Pranešimas gali būti teikiamas anonimiškai. Jeigu Pareiškėjas kreipiasi ne anonimiškai, jam pageidaujant, bus teikiamas grįžtamasis ryšys Pareiškėjo nurodytais kontaktais. Tokiu atveju grįžtamasis ryšys teikiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punktas).

Darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ (toliau – Mokykla)

Mokyklos antikorupcinio elgesio taisyklės

Mokyklos korupcijos prevencijos 2024-2026 m. veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Mokykloje: 2023 metais; 2022 metais; 2021 metais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys Palangos lopšelyje–darželyje „Gintarėlis“ asmenys privalomai tikrinami, kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas.

__________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos >>> 

Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo >>>

Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo >>>

Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės

Antikorupcinio švietimo vaizdo pamokos >>>