Mokyklos veiklos kokybės tobulinimo planai: 2024 m. planas; 2023 m. planas

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ veiklos kokybės visuminio įsivertinimo ataskaitos: už 2023 m.už 2022 m.už 2021 m.

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita už 2023 m.

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ giluminio veiklos įsivertinimo ataskaita 2022 m.

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  „plačiojo“ audito ataskaita.

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“, sveikatą stiprinančios mokyklos, veiklos įsivertinimo ataskaita (platusis auditas).