2021  m.  Saviraiškos, sveikatingumo ir sporto projektas „Vaikystė gamtoje“.

Projekto vadovė – Inga Rupšienė    projektas. 

2021 m. pilietinio ugdymo projektas „Pažink savo kraštą“.

Projekto vadovė – Gražina Vagener

Pažink savo kraštą

 

 

Projektas “Vaikystė gamtos apsuptyje arba Ugdymas be sienų”

(vadovės M.Mikėnienė, I.Matulevičiūtė)

Iškritęs gausus sniegas džiugina ne tik vaikus bet ir vyresnio amžiaus žmones. Norisi gamtoje pabūti vis ilgiau ir ilgiau, grožėtis sidabru pasipuošusia gamta. O vaikams ne tik grožis, bet ir noras pasimėgauti žiemos teikiamais malonumais, pramogomis. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogės Ilona Matulevičiūtė ir Marytė Mikėnienė pusė metų vykdė prevencinį projektą „Vaikystė gamtos apsuptyje arba Ugdymas be sienų„. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, gerinant įtakos turinčias vaikų sveikatai, ugdymo(-si) sąlygas, pritaikant netradicines erdves ugdymui. Orientuojantis į vaikų asmeninį tobulėjimą, išbandant naujas ugdymo(-si) sąlygas, ugdomosios veiklos vyko lauke ar kitoje edukacinėje erdvėje. Todėl taip sutapo, kad projekto pabaigoje buvo puikus oras ir sniego gausa, kuri pakvietė projektą užbaigti linksma pramogėle „Kaip Vėjas lobio ieškojo“. Projekto dalyviai, vaikučiai iš „Jūreivėlių“ bei „Smiltelių“ grupių, pasipuošę vėjo apdarais pavirto į vėjus ir lauke ne tik žaidė, pramogavo, sportavo ar kitaip ugdėsi gamtoje, bet susitelkę ieškojo paslėpto lobio. O, kad ieškoti būtų nenuobodu, turėjo atlikti įvairias užduotis, kurios buvo nurodytos laiškuose. Vaikai skrido į „Dailės aikštyną“, kuriame turėjo galimybę piešti ant sniego su plastikiniuose buteliuose supiltais dažais, ieškojo „Raidžių miško“, kuriame gilino žinias apie raides. Net „Skaičių pievą“ surado, kurioje turėjo pririnkti atitinkamą kiekį kankorėžių. „Vaikučiai – vėjai“ skrido ir prie „Mįslių upės“, kurioje žvejojo žuveles ir minė ant jų parašytas mįsles bei bėgo į „Geometrinių figūrų lauką“. O kiek džiugių emocijų vaikams suteikė „Sporto stotelė“! Joje vaikai į taikinį mėtė sniego gniūžtes! Linksmai pasportavę surado ir taip ilgai ieškotą lobį – skrynią, pilną sveikuoliškų gardumynų. Visi pavargę, bet laimingi susibūrė prie lauko stalelių, ant kurių garavo šilta vaistažolių arbata. O kokia gardi arbatėlė buvo, geriant ją su skrynioje surastais riestainiukais. Žiemos pramoga „Kaip Vėjas lobio ieškojo“ buvo nuspalvinta vaikišku džiaugsmu, naujais potyriais, teigiamomis emocijomis ir noru būti sveikiems ir stipriems. Todėl įgyvendinus projektą, darytina išvada, kad ugdymas organizuojamas kitaip suteikia vaikams galimybę tobulėti visapusiškai. Prevencinis projektas „Vaikystė gamtos apsuptyje arba Ugdymas be sienų„, tai inovatyvus metodas, kurio esmė buvo sudaryti sąlygas saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Pastebima, kad ugdant vaikus gamtoje ar kitoje edukacinėje erdvėje vaikams bus sudarytos sąlygos didžiąją dalį dienos leis lauke, daugiau dėmesio bus skiriama judėjimui, gamtos pažinimui, patirtiniam ugdymui, laisvam žaidimui. Todėl įgyvendinant projektą „Jūreivėlių“ bei „Smiltelių“ grupių vaikučiai ugdomąsias veiklas leido būdami lauke ir aktyviai veikdami. Taip vaikai mokėsi iš gamtos ir buvo grūdinami, daugiau judėjo, atrado neišsemiamas erdves tyrinėjimams ir atradimams. Ugdytiniai įgijo žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus, buvo ugdomi vaikų pojūčiai, įgijo asmeninių, socialinių įgūdžių. Todėl darytina išvada, kad ugdymas gamtoje vaikui yra puiki galimybė susidraugauti su gamta, patirti atradimų, pažinimo džiaugsmą, būti sveikam ir laimingam.

FB_IMG_1547642742644 (Small) FB_IMG_1547642675062 (Small) FB_IMG_1547642473987 (Small) FB_IMG_1547642422461 (Small) FB_IMG_1547642402596 (Small) 20190116_104819 (Small)

Projektas “Aš augu kartu su Lietuva. Mažais žingsneliais pasitinkant

Lietuvos valstybės atkūrimo10-metį” 

               Gražų kovo 09 d.. rytmetį visi, maži ir dideli skubėjo į pilietinio-tautinio ugdymo projekto „AŠ AUGU KARTU SU LIETUVA! MAŽAIS ŽINGSNELIAIS PASITINKANT LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-METĮ“, baigiamąjį renginį. Susirinkę iš visų Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir apjungę visas kartas: vaikučius, tėvelius ir senelius, džiaugsmingai šventėme Lietuvos gimtadienį bei nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šventę. Skambant Marijono Mikutavičiaus dainai “Pasveikinkim vieni kitus”, Palangos sporto centre simboliškai susibūrė 100 vaikučių švęsti Lietuvos gimtadienį. Kad švęsti Lietuvos šimtmetį susirinko tikri lietuviai, mylintys savo šalį, galėjome matyti iš ženkliuko su užrašu “Aš 100-mečio Lietuvis”, kurį segėjo kiekvienas vaikas bei trispalvių kepurėlių, kurios puošė jų galvytes. Šventę prasidėjo skambant Lietuvos Respublikos himnui. Direktorė, Ilona Milkontė sveikindama susirinkusius sakė, „švęsdami gražų Lietuvos jubiliejinį gimtadienį mes visi drauge, kiekvieną dieną savo mažais ar dideliais darbeliais, prisidedame prie savo valstybės kūrimo, tobulinimo ir garsinimo. Visi drauge siekiame, kad Lietuva būtų Gintarinis kraštas, o mes jame, Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, išlaikančios savo kalbą, tautiškumą, kultūrą, papročius ir tradicijas. Todėl visi drauge drąsiai žengime į naują šimtmetį su bendrais tikslais, vieningomis idėjomis, siekiais“. Šventės metu savo sveikinimus Lietuvai siuntė lopšelio–darželio “Gintarėlis” ugdytiniai dainomis: “Gamtos piešiniai”, “Mes broliukai ir sesutės” bei “Lietuva, šalele mano!”. Eilėraščių pynę Lietuvai skyrė šauniausi ugdytiniai iš Palangos lopšelių – darželių „Ąžuoliukas“, „Nykštukas“, „Pasaka“, „Žilvinas“ ir „Gintarėlis“. Šimtas mažųjų Palangos piliečių skambant „Trys milijonai“ dovanojo šokį Lietuvai. O kaip buvo smagu matyti, kada vaikai sustojo pagal spalvas į skaičių 100 bei į Lietuvos trispalvę. Taip buvo visiems smagu, kad net nepastebėjome, kaip laikas prabėgo. Šventės pabaigoje, direktorė I.Milkontė įteikdama padėkos raštus padėkojo renginio dalyviams bei vaikučių močiutėms, mamytėms, pedagogams, kurie ilgais žiemos vakarais nėrė trispalves kepuraites. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė pasveikino visus susirinkusius su Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo švente bei įteikė projekto sumanytojoms, pedagogėms: Danguolei Petrauskienei, Indrei Mažonienei ir Martei Mikėnienei padėkos raštus. Lietuvos gimtadienį bei nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šventę vainikavo fejerverkai! Tad su  gimtadieniu, LIETUVA!

 DSC_9638 (Small)     DSC_9618 (Small)          DSC_9593 (Small)   DSC_9589 (Small)   DSC_9584 (Small) DSC_9583 (Small) DSC_9581 (Small)  DSC_9577 (Small)     DSC_9568 (Small) DSC_9563 (Small)            DSC_9532 (Small) DSC_9528 (Small)    DSC_9509 (Small)

Projektas “Keliauju į profesijos šalį”

Projekto tikslas. Skatinti vaikų domėjimąsi profesijomis, patirtį plečiant kitose erdvėse. Programa „Keliauju į profesijų šalį“ vyko 2016-05 mėn. – 2017-12 mėn. Projekte dalyvavo visos įstaigoje esančios grupės. Jos susipažino su fotografo, gydytojo, veterinaro, virėjo, bibliotekininko, statybininko, kirpėjo, ugniagesio, dainininko ir sportininko profesijomis.  Vaikai savo patirtį plėtė ne tik keliaudami, bet ir stebėdami įvairių profesijų atstovų veiklą savo grupėse. Į projektą aktyviai įsijungė vaikų tėveliai: padėjo organizuoti išvykas ir veiklas grupėse. Buvo rašomi ir siunčiami laiškai – sveikinimai mamoms. Vaikai lankėsi grafo Tiškevičiaus rūmų saldaininėje Kretingoje, ten patys gamino saldainius. Stebėjo statybininkų darbą pasivaikščiojimų metu, žiūrėjo vaizdinę medžiagą apie namų statybą. Visų įstaigos grupių vaikai stebėjo ugniagesių darbą, vykstat priešgaisrinėms pratyboms įstaigoje. Vyresnių grupių vaikai aplankė Palangos priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Su bibliotekininko profesija susipažino lankydamiesi Palangos miesto vaikų bibliotekoje.  Lankėsi „Rimos“ knygyne. Su fotografo profesija supažindino fotografė Inga Galdikienė. Vyresniųjų grupių vaikai lankėsi VŠĮ Klaipėdos ligoninės Palangos departamento priėmimo skyriuje ir Palangos pirminės sveikatos priežiūros centre. Su virėjo profesija susipažino lankydamiesi įstaigos virtuvėje bei stebėdami konditerės veiklą grupėje. Lopšelio bei jaunesniojo amžiaus grupėse buvo organizuota košės diena, sukurtas lankstinukas „Virėm, virėm košę…“ Kur kreiptis pagalbos susirgus augintiniui, sužinojo lankydamiesi veterinarinėje vaistinėje ir bendraudami su veterinaru. Plačiau apie kirpėjo darbą sužinojo lankydamiesi kirpykloje ir stebėdami kirpėjos organizuotą veiklą grupėje. Skambiomis dainomis vaikus džiugino ir su dainininko profesija supažindino Rūta Lenkšienė, kuri suorganizavo išvyką į Klaipėdos muzikinį teatrą, žiūrėti spektaklį „Pasaka be pavadinimo“. Vyresniųjų ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai lankėsi Palangos Sporto centre, kur susipažino su krepšininkais, stebėjo jų treniruotę. Palangos miesto vaikų bibliotekoje buvo atidaryta paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“, kurioje eksponuojami pedagogų, tėvų ir vaikų sukurti darbai iš antrinių žaliavų pagal profesijas. Projektas buvo pristatytas Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

    15380383_858239390945494_5668094162208087957_n (Small)15327360_858238914278875_8192928953578008058_n (Small) 15327310_858239354278831_8605440346124295115_n (Small)    

Projektas “Judėjimo džiaugsmas” 

Vienas reikšmingiausių harmoningo vaiko vystymosi ir sveikatos stiprinimo veiksnių vaikystėje yra judėjimas. Judėjimas – maloni ir džiugi vaikams veikla, stiprybės ir sveikatos šaltinis. Vaikai patiria judėjimo džiaugsmą tik tada, kai judėjimas ne tik nedraudžiamas, neslopinamas, bet skatinamas ir turtinamas sudarant palankias sąlygas. Per pažintinę – praktinę veiklą susipažindinti vaikus su įvairiomis sporto šakomis, suteikti galimybę išbandyti save įvairioje judrioje, sportinėje veikloje, padėti tėvams užauginti sveikus, aktyvius ir kultūringus vaikus. Keliaudami po įvairias sporto ir kitas edukacines erdves, bendraudami su įvairiais sporto, meno ir kultūros žmonėmis, stebėdami jų veiklą, bei patys aktyviai dalyvaudami, vaikai kartu su pedagogais įgijo naujos gyvenimiškos patirties, augo ir tobulėjo kaip asmenybės, įgijo naujų asmeninių sportinių gebėjimų, stiprino savo sveikatą. Per judesį, meninę raišką ir bendravimą atsiskleidė vaikų vidinis pasaulis, nuotaika, jausmai, santykiai su aplinka ir kitais žmonėmis, tobulėjo bendravimo įgūdžiai. Sustiprėjo Mokyklos įvaizdis visuomenėje. Veiklos sklaida pritraukė rėmėjų veiklos tęstinumui. Projektas paskatino Palangos Sporto centro trenerius darželyje organizuoti vaikams krepšinio ir futbolo pamokėles (dabar dirba du treneriai), tėveliams sudaryta galimybė rinktis, tartis su specialistais dėl vaiko fizinės sveikatos stiprinimo, vaiko judėjimo poreikio tenkinimo. Projektas nesibaigė, pavasarį vyks bendra Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės ir Palangos Sporto centro trenerių ir krepšininkų šventė „Judėkime visi drauge“. Naujais mokslo metais organizuosime susitikimus su žymiais sportininkais, kviesimės įvairių sporto šakų trenerius į įstaigoje vykdomas sporto šventes. Projekto dėka įtaigoje įrengtas naujas stendas „Gyvenkime sveikai“. Stende patalpinti metodiniai patarimai kaip gyventi sveikai ir tikslingai mokyti vaikus sveikos gyvensenos pagrindų, eksponuojamos įsimintinų akimirkų nuotraukos. Surengta vaikų piešinių paroda Palangos Sporto centre “Sportas – jėga”. Sukurtas video klipas “Judėjimo džiaugsmas”, klipe nufilmuota visos dienos bėgyje organizuota ir savaiminga vaikų judri veikla.

_FIP8175 (Small) _FIP8179 (Small)     _FIP8207 (Small)  _FIP8226 (Small) _FIP8233 (Small) _FIP8239 (Small)

 Projektas ,,SVEIKAI MAITINKIS IR VAIŠINKIS” 

Projekto tikslas –  ugdyti tinkamus maitinimosi įgūdžius, skatinti sveikos mitybos taisykles taikyti kasdieniniame gyvenime. Lopšelio-darželio bendruomenė nuo pavasario aktyviai įsijungė į prevencinį vaikų sveikos mitybos ugdymo projektą ,,Sveikai maitinkis ir vaišinkis”. Šiuo projektu siekėme formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, padėti vaikams ir šeimai ugdytis atsakomybę už savo ir kitų sveikatą. Puoselėjant žaliąją palangę kilo idėja lopšelio-darželio teritorijoje įrengti tikrą daržininko kampelį. Tėveliai, vaikai ir pedagogai nešė ir sodino sėklas, daigus. Vasarą vaikai laistė, ravėjo, stebėjo, skanavo ir džiaugėsi užderėjusiu pirmuoju gausiu derliumi. Rudenį visą likusį derlių dovanojome darželio virtuvei. Spalio pradžioje visos darželio grupės sugužėjo į salę, vaikai ir auklėtojos pasipuošė daržovių karūnėlėmis ir sukūrė tikrą ,,daržą”. Kakė Makė (auklėtoja Alma Matelienė), Zuikis Puikis (auklėtoja Erika Lukauskienė)  mokė vaikus rinktis sveikus produktus ir saikingai skanauti saldumynus. Kiškienė (auklėtoja Rita Kubilienė) supažindino su savo ,,daržo” daržovėmis. Vaikai linksmai dainavo, deklamavo, minė mįsles, žaidė žaidimus. Auklėtojos grupėse dvi savaites kūrybingai pristatė  ir kalbėjo apie maisto produktų įvairovę, sveiko maisto naudą žmogaus sveikatai, supažindino su sveikatos piramide, ugdė valgymo kultūrą. Vaikai su tėveliais grupėse ir namuose gamino sveikuoliškus patiekalus ir juos pateikė degustacijos popietėje ,,Ragauk ir skanauk”. Tėveliai ir pedagogai ragavo, dalinosi receptais bei patirtimi, kaip paskatinti vaiką valgyti sveiką, subalansuotą maistą namuose ir  įstaigoje. Įdomiausi ir sveikiausi patiekalai  pristatyti sveiko maisto knygoje ,,Iš Gintarėlių katilėlio”. Projektas pristatytas Palangos vaikų bibliotekoje. Smagu, kad šiame renginyje dalyvavo gausus būrys miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų ir pedagogų. Kakė Makė ir Zuikis Puikis keliavo po grupes ir smagiai bendravo su vaikais, atsisveikindami įteikė padėkas, dovanojo krepšius su vaisiais ir sveikuoliškais saldumynais. Į projektą įsijungė ir respublikos lopšelių-darželių ,,Gintarėlis” sambūrio dalyvių bendruomenės. Dalinomės patirtimi apie organizuojamą veiklą, sveikos mitybos nuostatų ugdymą. Kartu rinkome sveiko maisto receptus, vaikų mintis ir piešinius. Savo kūrybos eilėraščiais į projektą įsijungė žurnalistas ir poetas Gediminas Griškevičius. Projektą vainikavo išleista  knyga ,,Iš Gintarėlių katilėlio”.

[nggallery id=7]

Projektas “Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu” 

Patyčios – ko nors darymas tyčia, kieno apmaudui, įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Patyčios gali vykti bet kur: darželyje, mokykloje ir už jų ribų. Kartais tai gali vykti ir namų kieme, kartais net namuose. Su patyčiomis galima susidurti bet kur, todėl lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės nariai, kasmet, priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Giedrės Norkūnienės  iniciatyva, įsijungia prie „Vaikų linijos“ pradėtos akcijos „Savaitė be patyčių“. Projektas, kurio pavadinimas „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“  jau ketvirtus metus iš eilės skatina mažylius ir suaugusiuosius užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo. Šio projekto tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.

     IMG_6979 (Small) (Small) IMG_6990 (Small) (Small) IMG_7018 (Small) (Small) IMG_7021 (Small) (Small)