Viešųjų pirkimų planas 2023 m. >>>

2022 m. viešųjų pirkimų ataskaita >>>

Viešųjų pirkimų planas 2022 m. >>>

2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita >>>

Viešųjų pirkimų planas 2021 m.

Viešųjų pirkimų gairės, rekomendacijos >>>

Teisės aktai:

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės <<<

Viešųjų pirkimų įstatymas <<<

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas <<<

Centrinis viešųjų pirkimų portalas <<<

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:
1) direktorius,
2) direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
3) direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
4) vyr. buhalteris,
5) pirkimo iniciatoriai, organizatoriai, vykdytojai,
6) pirkimo komisijos nariai.