1. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymas ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

VGK APRA O 04 19(1)

 

2.Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-228 1 punktas “VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS MOKYKLAS TVARKOS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZVIMO MODELIŲ APRAŠAS”

parsisiųsti MS Word formatas

3. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m.lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T2-308 “DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE”
4.Tėl tarybos 2014-11-06 sprendimo Nr. T2-308, 3 punkto pakeitimo
5. Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 84 “PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI”
6. Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T2-129   “DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINMĖS PARAMOS MOKINIAMS, NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO IR PARAMOS REIKMĖMS ĮSIGYTI   TVARKOS”
7. Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymas
8. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS
9. HIGIENOS NORMOS
10. SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS
11. IKIMOKYKLININIO UGDYMO TVARKOS APRTAŠO PAKEITIMAS