Svarbi informacija, nuorodos:

Civilinės saugos mokomieji filmai >>>

Palangos miesto savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metui

Palangos miesto statinių ir juose esančių patalpų, skirtų gyventojų priedangai sąrašas

www.lt72.lt – Lietuvos pasiruošimo ekstremalioms situacijoms svetainė.

Nepaprastoji ir karo padėtis gyventojams –  Vaizdinė medžiaga.

Palangos miesto savivaldybė – Civilinė sauga ir mobilizacija >>>

Filmukų ciklas mažiesiems „Ekstremalios situacijos“:

Priešgaisrinė sauga su bebriuku Ugniumi

Elektra mūsų namuose >>>

Kaip elgtis pajutus dujų kvapą >>>

Kaip elgtis gaisro metu >>>

Gaisro priežastys >>>

Saugus elgesys vandenyje >>> 

Žiemos pavojai >>>

Saugus elgesys su gyvūnais >>>

Lietuvos policija pataria >>>

Kakė Makė mokosi saugaus eismo taisyklių >>>

 

2021-10-28 Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ (toliau tekste – Mokykla) vyko civilinės saugos funkcinės pratybos, kurių tema – „Gaisras Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ laboratorijos patalpose. Evakuacija.“. Pratybų tikslas – mokyti Mokyklos ugdytinius, darbuotojus saugiai evakuotis gaisro metu, o sudarytai funkcinių pratybų organizavimo grupei gebėti vykdyti paskirtas funkcijas. Pratybų metu buvo paleisti dūmai laboratorijos patalpose. Įsijungus priešgaisrinei signalizacijai, darbuotojai ir ugdytiniai sėkmingai evakavosi per pagrindinius, evakuacinius išėjimus ir susirinko į Mokyklos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytą evakuacinio susirinkimo vietą. Pratybų vadovui paskelbus funkcinių pratybų pabaigą, Mokyklos kieme Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai vaikams, darbuotojams papasakojo ir pademonstravo, kaip naudotis gesintuvu, supažindino su  ugniagesių automobilyje esančia įranga, atsakė į ugdytiniams iškilusius klausimus.

Pratybose dalyvavo 141 dalyvis (iš jų: 102 ugdytiniai ir 39 darbuotojai). Pratybų metu dalyvavusių dalyvių veiksmai, pratybų organizavimas įvertinti 10 balų (1-10 balų skalėje).

Dėkojame Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandai už pagalbą organizuojant ir vykdant civilinės saugos funkcines pratybas. CS funkcinės pratybos 2021-10-28