Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų bruto darbo užmokestis
2021  metai

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius iki 2022-08-31 Pareigybių skaičius nuo 2022-09-01 Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2020 metus Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2021 metus Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. I ketv. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. II ketv.
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. III ketv. Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2022 m. IV ketv.
1 Direktorius 1 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1
4. Vyriausiasis buhalteris 1 1
5 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,2 3,28 1230,00 1485,00 1592,00 1581,00 1906,00
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 13,3 3,12 1135,00 1541,00 1477,00 1751.00 1906,00
7. Logopedas 1 1
8. Meninio ugdymo mokytojas 1 1  

9. Duomenų bazių specialistas 0,25 0,25
10. Dietistas 0,5 0,5
11. Apskaitininkas 0,5 0,5
12. Raštinės administratorius 0,5 0,5
13. Sandėlininkas 1 1
14. Auklėtojo padėjėjas 13,2 13 764,00 811,00 893,00 956.00 827,00
15 Sargas 3 3 854,00 925,00 896,00 1068.00 1185,00
16. Virėjas 3 3 840,00 931,00 1020,00 1062.00 1074,00
17. Virtuvės pagalbinis darbininkas 1 1
18 Aplinkos tvarkytojas 1 1
19. Valytojas 1,5 1,5 825,00 633,00 730,00 569.00 548,00
20. Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,5 1,5

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.