Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų bruto darbo užmokestis
2022  metai

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius iki 2022-08-31 Darbuotojų skaičius nuo 2023-09-01 Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2021 metus Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2022 metus Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. I ketv. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. II ketv.
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. III ketv. Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2023 m. IV ketv.
1 Direktorius 1 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1
4. Vyriausiasis buhalteris 1 1
5 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4 5 1485,00 1431,43 1714,91 1963,93 2099,47
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 14 16 1541,00 1607,59 1825,17 2402,35 2734,24
7. Logopedas 1 1
8. Meninio ugdymo mokytojas 1 1  

9. Duomenų bazių specialistas 1 1
10. Dietistas 1 1
11. Apskaitininkas 1 1
12. Raštinės administratorius 1 1
13. Sandėlininkas 1 1
14. Auklėtojo padėjėjas 14 13 811,00 911,93 1129,81 1297,82 1022,21
15 Sargas 3 3 925,00 906,98 1084,21 1261,76 1032,37
16. Virėjas 3 3 931,00 1073,27 1247,69 1376,75 1299,57
17. Virtuvės pagalbinis darbininkas 1 1
18 Aplinkos tvarkytojas 1 1
19. Valytojas 2 2 633,00 689,75 761,38 869,90 802,26
20. Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 1

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.