VGK ataskaita už 2023 m.; VGK 2024 metų veiklos planas

VGK ataskaita už 2022 m.; VGK 2023 metų veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos darbą reglamentuojantys dokumentai:

  1. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
  2. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
  3. Vaiko gerovės komisijos veiklos funkcijos
  4. Krizių valdymo tvarka

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

Aurelija Jazbutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė

El. p. aurelija.jazbutiene@palangosgintarelis.lt

Ramutė Neverauskienė – logopedė, VGK pirmininko pavaduotoja

El. p. ramute.neverauskiene@palangosgintarelis.lt

Simona Strasevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, VGK narė

El. p. simona.straseviciene@palangosgintarelis.lt

Ilona Matulevičiūtė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, VGK narė

El. p. ilona.matulevičiūte@palangosgintarelis.lt

Marytė Mikėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, VGK narė

El. p. maryte.mikeniene@palangosgintarelis.lt

Inga Galdikienė – priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, VGK narė

El. p. inga.galdikiene@palangosgintarelis.lt

Inga Rupšienė – priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, VGK narė

El. p. inga.rupsiene@palangosgintarelis.lt

Gintarė Glinskaitė – Palangos visuomenės sveikatos biuro atstovė, VGK narė

El. p. gintare.glinskaite@palangosvsb.lt