Meninio ugdymo mokytoja
Aurelija Stonkutė – meninio ugdymo mokytoja. Veiklą organizuoja grupėmis, individualiai.
Aurelija Stonkutė meninio ugdymo veiklą organizuoja vadovaujantis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio muzikinio lavinimo programas. Telefonas (8 460) 40 392

 

Logopedės:
Lina Lukšienė ir Ramutė Neverauskienė dirba su ugdytiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei specialiųjų  poreikių ugdytiniais. Telefonas (8 460) 40 392

 

Darbuotojų sąrašas

Pedagogas

Pareigybė, kvalifikacinė kategorija

Telefonas

Matelienė Alma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (8 460) 40 392
Gabrėnienė Lukrecija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pavaduojanti mokytoja (8 460) 40 392
Chmylnikovienė Sonata Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (8 460) 40 392
Indrė Mažonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose. (8 460) 40 392
Katkuvienė Vijoleta Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (8 460) 40 392
Kurpienė Danguolė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 460) 40 392
Kubilienė Žibutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (8 460) 40 392
Galdikienė Inga Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (8 460) 40 392
Mikėnienė Marytė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (8 460) 40 392
Mončienė Ramunė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose. (8 460) 40 392
Martinkutė Greta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 460) 40 392
Matulevičiūtė Ilona Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (8 460) 40 392
Rupšienė Inga Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 460) 40 392
Regina Samavičienė Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (8 460) 40 392
Siraštanovienė Vaida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (8 460) 40 392
Dalia Kursevičienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (8 460) 40 392
Tarvydienė Vanda Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (8 460) 40 392
Gražina Vagener Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 460) 40392
Simona Strasevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 460) 40392

Nepedagoginis personalas

Pareigybė

Telefonas
Beniušienė Marytė auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Daržinskienė Diana auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Ruzgailienė Nijolė auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Jonaitienė Neringa sargė (8 460) 40 392
Frolovaitė Ingrida auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Koveckienė Jadvyga virėja, pagalbinė darbininkė (8 460) 40 392
Griciuvienė Stasė virėja, pagalbinė darbininkė (8 460) 40 392
Pocevičienė Danutė pagalbinė darbininkė, valytoja (8 460) 40 392
Kuprys Robertas sargas (8 460) 40 392
Chmylnikovas Saulius aplinkos tvarkytojas (8 460) 40 392
Šemetienė Elena sandėlininkė (8 460) 54 176
Pranskevičius Algis statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (8 460) 40 392
Pocienė Jūratė sargė (8 460) 40 392
Tutinienė Vida auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Stonkuvienė Ingrida valytoja (8 460) 403 92
Bartašienė Rimutė auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Šaimuchomedovienė Jolanta auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Urbelienė Kristina auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Tamušauskienė Irena auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Petruchenik Irena auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Žadvainienė Janina virėja, pagalbinė darbininkė (8 460) 40 392
Rimeikienė Daiva auklėtojo padėjėja (8 460 40 392
Gibėžienė Genė auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Indriulienė Aušra auklėtojo padėjėja (8 460) 40 392
Šataitė Jolita dietistė (8 460) 40 392