Meninio ugdymo mokytoja
Aurelija Stonkutė – meninio ugdymo mokytoja. Veiklą organizuoja grupėmis, individualiai.
Aurelija Stonkutė meninio ugdymo veiklą organizuoja vadovaujantis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio muzikinio lavinimo programas. Telefonas (0 460) 40 392, el. p. aurelija.stonkute@palangosgintarelis.lt

Logopedės:

Ramutė Neverauskienė dirba su ugdytiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei specialiųjų  poreikių ugdytiniais. Telefonas 0 645 23032
Lina Lukšienė – vaiko priežiūros atostogose.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mūsų įstaigoje teikia Palangos miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Gintarė Glinskaitė, kontaktai: tel. 0 672 50 474, el. p. gintare.glinskaite@palangosvsb.lt

Pedagogas

Pareigybė, kvalifikacinė kategorija

Telefonas, el. paštas

Matelienė Alma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (0 460) 40 392, alma.mateliene@palangosgintarelis.lt
Gabrėnienė Lukrecija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40 392, lukrecija.gabreniene@palangosgintarelis.lt
Chmylnikovienė Sonata Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (0 460) 40 392, sonata.chmylnikoviene@palangosgintarelis.lt
Katkuvienė Vijoleta Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (0 460) 40 392, vijoleta.katkuviene@palangosgintarelis.lt
Lučinskaitė Šarūnė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40 392, sarune.lucinskaite@palangosgintarelis.lt
Kubilienė Žibutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (0 460) 40 392, zibute.kubiliene@palangosgintarelis.lt
Deimantė Siurbikytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0 460) 40 392, deimante.siurbikyte@palangosgintarelis.lt
Mikėnienė Marytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (0 460) 40 392, maryte.mikeniene@palangosgintarelis.lt
Mončienė Ramunė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40 392, ramune.monciene@palangosgintarelis.lt
Martinkutė Greta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40 392, greta.martinkute@palangosgintarelis.lt
Matulevičiūtė Ilona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (0 460) 40 392, ilona.matuleviciute@palangosgintarelis.lt
Rupšienė Inga Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (0 460) 40 392, inga.rupsiene@palangosgintarelis.lt
Siraštanovienė Vaida Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (0 460) 40 392, vaida.sirastanoviene@palangosgintarelis.lt
Tarvydienė Vanda Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (0 460) 40 392, vanda.tarvydiene@palangosgintarelis.lt
Vagener Gražina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40392, grazina.vagener@palangosgintarelis.lt
Strasevičienė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40392, simona.straseviciene@palangosgintarelis.lt
Bružaitė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (0 460) 40392, asta.bruzaite@palangosgintarelis.lt

Nepedagoginis personalas

Pareigybė

Telefonas
Beniušienė Marytė auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Daržinskienė Diana auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Ruzgailienė Nijolė auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Jonaitienė Neringa sargė (0 460) 40 392
Rasa Šaučiulė auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Koveckienė Jadvyga virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė (0 460) 40 392
Griciuvienė Stasė virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė (0 460) 40 392
Zubienė Laima valytoja, virtuvės pagalbinė darbininkė (0 460) 40 392
Kuprys Robertas sargas (0 460) 40 392
Bertašius Ričardas aplinkos tvarkytojas (0 460) 40 392
Šemetienė Elena sandėlininkė (0 460) 54 176
Pranskevičius Algis statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (0460) 40 392
Pocienė Jūratė sargė (0 460) 40 392
Tutinienė Vida auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Mulokaitė Laura auklėtojo padėjėja (0 460) 403 92
Bartašienė Rimutė auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Šaimuchomedovienė Jolanta auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Urbelienė Kristina auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Tamušauskienė Irena auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Petruchenik Irena auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Žadvainienė Janina virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė (0 460) 40 392
Rimeikienė Daiva auklėtojo padėjėja (0 460 40 392
Gibėžienė Genė auklėtojo padėjėja (0 460) 40 392
Lubienė Aina valytoja (0 460) 40 392