Direktorė Ilona Milkontė,
36 m. pedagoginis darbo stažas,
El.p. i.milkonte@gmail.com
Tel.( 8 460) 40 392, mob. 8 612 22 131
Darbo laikas
I-IV    8.00-12.00   12.45-17.00 val.
V       8.00-12.00   13.00-16.00 val.
 
direktore
   
Birutė Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   
El. p. birutekasparaviciene@gmail.com
Tel. (8 460) 31 218
Darbo laikas
I-IV   8.00 -12.00   12.45-17.00 val.
V      8.00 -12.00   13.00-16.00 val.
Jurgita Ugianskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui 
El. p. ukio.gintarelis@gmail.com
Tel. (8 460) 54 176         
Darbo laikas
I- IV  8.00-12.00   12.45-17.00 val.     .            
V      8.00-12.00    13.00-16.00 val.
   
Gabija Bartkutė, dietistė
El. p. gabijabartkute@gmail.com
telf. (8 460) 31 218
Darbo laikas          
I-IV    8.30-12.30      
V       9.00-12.00   .
Laimutė Karčiauskienė, vyr.buhalterė 
El. p. gintarelispalanga@gmail.com
Tel. (8 460) 54 176
Darbo laikas
I-IV    7.30-12.00   12.30-18.00 val.

 

Laima Zubienė, raštinės (administratorė, apskaitininkė

  El.p.  gintarelispalanga@gmail.com 

Tel. 8 (460) 40392                                                 

Darbo laikas 

 I-V 8.00-12.00          13.00-17.00

        Meninio ugdymo mokytoja  Aurelija Stonkutė moko vaikučius muzikos kalbos, dainavimo pradmenų. Paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį, moko liaudiškų žaidimų. Savo darbe taiko ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio muzikinio lavinimo programą. Telefonas (8 460) 40 392

          Logopedė ekspertė Danguolė Petrauskienė, dirba su ugdytiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei specialiųjų  poreikių ugdytiniais.  Pedagoginis darbo stažas 22 m. Telefonas (8 460) 40 392 

DARBUOTOJAI:

Pedagogas

Kvalifikacinė kategorija

telefonas

Matelienė Alma

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

(8 460) 40 92

Gabrėnienė Lukrecija

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46) 40 392

Chmylnikovienė Sonata

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Indrė Mažonienė

ikimokyklinio ugdymo mokyoja (8 460) 40 392

Katkuvienė Vijoleta

ikimokyklinio ugdymo mokoytoja

(8 460) 40 392

Kurpienė Danguolė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Kubilienė Žibutė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Galdikienė Inga

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Mikėnienė Marytė

ikimokyklinio ugdymo mokyoja

(8 460) 40 392

 Mončienė Ramunė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Archišina Julija

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Matulevičiūtė Ilona

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

 Rupšienė Inga

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Lengvinienė Liucija

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Siraštanovienė Vaida

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

LAISVA DARBO VIETA

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Tarvydienė Vanda

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 460) 40 392

Aptarnaujantis personalas

Pareigos

 

Beniušienė Marytė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Daržinskienė Diana

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Drungilienė Roma

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Knieža Vygantas 

sargas

(8 460) 40 392

Frolovaitė Ingrida

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Koveckienė Jadvyga

virėja

(8 460) 40 392

Galdikienė Ramunė

virėja

(8 460) 40 392

Pocevičienė Danutė 

virtuvės pagalbinė darbininkė

(8 460) 40 392

Kuprys Robertas

sargas

(8 460) 40 392

Kairienė Zosė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

 Kniuras  Vytautas

aplinkos tvarkytojas

                                                         (8 460) 40 392

Šemetienė Elena

sandėlininkė

(8 460) 54 176

Pranckevičius Algis 

statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas

(8 460) 40 392

Pocienė Jūratė

sargas

(8 460) 40 392

Tutinienė Vida

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Balčiūnienė Vida

valytoja

(8 460) 403 92

 Bartašienė Rimutė

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Šaimuchomedovienė Jolanta

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Urbelienė Kristina

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Tamušauskienė Irena

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Petruchenik Irena

auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

Žadvainienė Janina

virėja

(8 460) 40 392

Rimeikienė Daiva auklėtojo padėjėja

(8 460 40 392

Gibėžienė Genė auklėtojo padėjėja

(8 460) 40 392

LAISVA DARBO VIETA

duomenų bazių tvarkytojas

 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS - Pareigybės