Palangos lopšelis-darželis ,,Gintarėlis"
 
Įstaigos adresas Taikos g. 6,  Palanga, LT-00116 Palanga
 
Telefonas  (8 460) 40 392, 8 612 22131
 
Faksas       (8 460) 54 176
 
Elektroninio pašto adresas  gintarelispalanga@gmail.com
 
Teisinė forma –  biudžetinė, priklausomybė – savivaldybės.
 
Mokyklos savininkas – Palangos miesto savivaldybė.
 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Palangos miesto savivaldybės taryba.
 
Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 
Mokyklos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 
Paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190274379
 
pastatas

 

VIZIJA

Saugi, šiuolaikiška, efektyviai valdoma, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti pasiekti aukštesnę nei turėtą veiklos kokybę.      

MISIJA

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą su sveikos gyvensenos kryptingu lavinimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais partneriais, racionaliai, taupiai bei tikslingai naudojanti įstaigai skirtas lėšas.

PRIORITETAS

Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS

    Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, laiduojančias saugios ir sveikos ugdymo (si) aplinkos kūrimą, sėkmingą asmenybės skleidimąsi organizuojant vaiko laisvalaikį.

UŽDAVINIAI: 

  1.     Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą.
  2.     Sudaryti saugią ir sveiką mokymosi aplinką.
  3.     Kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką.
  4.     Užtikrinti kokybišką mokinių laisvalaikio užimtumą.