Palangos lopšelis-darželis ,,Gintarėlis”
Įstaigos adresas Taikos g. 6, Palanga, LT-00116 Palanga
pastatas
Telefonai:  (0 460) 40 392, (0 460) 31218 (direktoriaus)
El. paštas info@palangosgintarelis.lt 
Teisinė forma –  biudžetinė, priklausomybė – savivaldybės
Mokyklos savininkas – Palangos miesto savivaldybė
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Palangos miesto savivaldybės taryba
Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokyklos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190274379

VIZIJA

Saugi, šiuolaikiška, efektyviai valdoma, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti pasiekti aukštesnę nei turėtą veiklos kokybę.      

MISIJA

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą su sveikos gyvensenos kryptingu lavinimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais partneriais, racionaliai, taupiai bei tikslingai naudojanti įstaigai skirtas lėšas.

PRIORITETAS

Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, laiduojančias saugios ir sveikos ugdymo (-si) aplinkos kūrimą, sėkmingą asmenybės skleidimąsi organizuojant vaiko laisvalaikį.

UŽDAVINIAI: 

  1.     Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą.
  2.     Sudaryti saugią ir sveiką mokymosi aplinką.
  3.     Kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką.
  4.     Užtikrinti kokybišką mokinių laisvalaikio užimtumą.