Palangos lopšelis-darželis
Get Adobe Flash player

INFORMACIJA DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO lapkričio 9 – 29 d. d.

Spaudai pranešimas 2011-11-06 Mokykloms

 

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-09 įsakymas

„Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ nustatymo“

A1-1623

Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ sustabdyta veikla dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nuo lapkričio 10 d.  iki  lapkričio 23 d.

VAIKO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

Informuojame, kad vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 įsakymu Nr. A1-554 „Dėl direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A1-321 pakeitimo“, vaikų priežiūra esant būtinybei yra vykdoma. Prašymai pateikiami Palangos m. savivaldybei el. paštu svietimas@palanga. Priežiūrą Palangos mieste vykdo lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir „Žilvinas“.

Įsakymas

Palangos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymas

 

INFORMUOJAME, KAD NUO GEGUŽĖS 11 D. PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“

TEIKIA PRIEŽIŪROS PASLAUGAS VAIKAMS, KURIŲ TĖVAI YRA PATEIKĘ  PALANGOS M. SAV. ŠVIETIMO SKYRIUI PRAŠYMUS

IR GAVĘ SUTIKIMUS DĖL PRIEŽIŪROS.

PRAŠYMAI PRIEŽIŪRAI NUO GEGUŽĖS 11 D. IKI GEGUŽĖS 15 D. TEIKIAMI ŠVIETIMO SKYRIUI

 

LR Sveikatos apsaugos ministerija. REKOMENDACIJOS

Svarbi informacija tėvams, darželio darbuotojams.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, kurių reikėtų laikytis, atvėrus Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ duris paskelbus leidimą pradėti ugdomąjį procesą.

PRAŠOME ATIDŽIAI  PERSKAITYTI. ĮVERTINTI SAVO VAIKO GALIMYBĘ LANKYTI DARŽELĮ (jei atidžiai skaitysite tai tinkamai ir įsivertinsite savo galimybes).

 

Projektas_Rekomendacijos_del vaiku_prieziuros_veiklos_2020_04_22

 

„Spalvotas sagų pasaulis“

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Rupšienė, Danguolė Kurpienė drauge su grupės ugdytiniais ir jų tėvais surengė kūrybinių darbų parodą, kuri skirta Lietuvos medikams palaikyti.

Ačiū mokytojoms už iniciatyvą. Žiūrėkite Youtube. Populiarūs. Inga Rupšienė „Spalvotas sagų pasaulis“.

http://www.youtube.com/watch?v=i0cu9F-SK50&t=5S

NAUJIENOS. TAI PRIVALOTE ŽINOTI.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 nutarimu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, ministerijos raštu „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A1-316 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“, Nr. A1-322 „Dėl Palangos m. sav. įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantinio laikotarpiu“, Nr. A1-321 „Dėl pavedimo Palangos m. sav. švietimo įstaigoms“, Nr. A1-346 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, Nr. A1-347 „Dėl pavedimo švietimo įstaigų vadovams“, Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (toliau – Mokykla)  i n f o r m u o j a:

1. Mokykla nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27 nevykdo ugdymo proceso.

2. Mokytojai, pagalbos vaikui teikimo, meninio ugdymo specialistai dirba nuotoliniu būdu (rengia vaikų pasiekimų aprašus, vykdo elektroniame dienyne vaiko lankomumo žymėjimą kasdien – S (ekstremali situacija), rengiasi nuotoliniam ugdymui. 

3. Kiti Mokyklos darbuotojai šią savaitę, atlikus grupėse dezinfekavimo darbus, yra karantine-namuose ir laukia informacijos apie atvykimą (jei reiktų) į Mokyklą. Daugelis Mokyklos darbuotojų gyvena Kretingoje, tad vykti į darbą viešuoju transportu nerekomenduojama. Įprastą veiklą vykdo administracija, pagalbinis darbininkas, aplinkos tvarkytojas, sargai. Visi darbuotojai aprūpinti dezinfekuojančiomis rankų plovimo priemonėmis Mokykloje. Dirbama individualiai, nesigrupuojama,

4. Per elektroninį dienyną paskelbta apklausa dėl tėvų, globėjų (rūpintojų) pageidavimo dalyvauti nuotoliniame ugdymo(si) procese nuo kovo 30 d. Laukiama duomenų.

5. Modeliuojamas nemokamas maitinimas. Atsakinga diestistė, maisto sandėlininkė, apskaitininkė.

6. Paskirtas atsakingas asmuo už informacijos viešinimą www.palangosgintarelis.lt

7. Mokyklos pedagogai sukūrė facebook grupę ir tarpusavyje dalijasi būsimo nuotolinio ugdymo galimybėmis. Administracija prisijungusi prie grupės. 

8. Mokyklos 2 darbuotojai yra saviizoliacijoje dėl šeimos narių, grįžusių iš užsienio šalių.

9. Skelbiame tel. pasiteiravimui: nuo 7.00-12.00 ir nuo 12.00-16.00 skambinti 8 460 31218, ne darbo laiku – 8 67333900.

10. Rašyti, klausti el.paštu – gintarelispalanga@gmail.com

11. Mokykla nepriima interesantų, lankytojų, svečių, tėvų – BENDRAUKIME NUOTOLINIU BŪDU.

11. Puslapis bus atnaujinamas kasdien. BŪKIME SVEIKI, SAUGOKIME VIENI KITUS!!!

 

Vadovaujantis Palangos m. sav. administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymas Nr. A1-356 (vaikų priežiūra išimtinais atvejais, vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose nuo 8.00 iki 17.00 val. Vaikų, paimtų iš įstatyminių vaikų atstovų, jei jiems taikomas saviizoliacijos režimas, apgyvendinimas nuo 2020-03-18 iki 2020-03-30 vykdomas Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinės globos skyriaus patalpose 24 val. per parą.

Kviečiame naudotis pagalba:

* Individualios psichologo konsultacijos – registracija8 679 25565

*Mediacijos konsultacijos – registracija 8 674 53558

Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija sekmadienį apsisprendė dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių kurorte

Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

 

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lr arba kreipiasi telefonu 8 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

 

Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo

 

Koronaviruso informacija 1808

 

Nuoširdžiai atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir tikimės Jūsų supratimo.