Už 2023 m.:

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita, 2024 m. užduotys, siektini rezultatai ir rezultatų vertinimo rodikliai.

Už 2022 m.:

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2022 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita, 2023 m. užduotys, siektini rezultatai ir rezultatų vertinimo rodikliai.

Už 2021 m.:

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Už 2020 m.:

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2020 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita