Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ dirba logopedė Ramutė Neverauskienė, tel. 8 645 23 032, el. paštas ramute.neverauskiene@palangosgintarelis.lt

Logopedo darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 14.49 val.

Logopedo funkcijos:

  1. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
  2. Rengia tyrimo išvadą ir teikia tvirtinti Mokyklos gerovės komisijai.
  3. Veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį.
  4. Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
  5. Dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, rengia ir skaito pranešimus mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
  6. Rengia ir įgyvendina prevencinius projektus bei programas ir juose dalyvauja.

Logopedo konsultacijų laikas tėvams (globėjams, rūpintojams): antradieniais – 12.30- 13.15 val.; ketvirtadieniais – 12.30-13.00 val.