• Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas  85.10.10

  • Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas 85.10.20