Respublikinis ekologinis konkursas „Žalioji palangė 2022″

Respublikinis ekologinis konkursas „Žalioji palangė 2022″

Balandžio 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė įsijungė į respublikinį ekologinį konkursą „Mano žalioji palangė 2022“ ir išsiuntė į konkurso atranką savo augalų kompozicijos „Margaspalvių gėlių pilis“ nuotrauką. Augalų kompozicijos idėjos autorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Jazbutienė, organizatorės mokytojos: Vaida Siraštanovienė, Vanda Tarvydienė, Danguolė Kurpienė, konkursinės nuotraukos grafinį dizainą padarė mokytoja Inga Galdikienė. Augalų kompoziciją buvo nuspręsta įrengti „Žiniukų“ laboratorijoje, nes tai – Mokyklos edukacinė erdvė, kurioje mūsų vaikai tyrinėja, atlieka įvairiausius bandymus, augina gėlių ir daržovių daigelius, vėliau juos sodina šiltnamyje, gėlynuose ir lysvėse bei rūpinasi jais. Įrengdami augalų kompoziciją „Margaspalvių gėlių pilis“ laboratorijoje siekėme, kad visų grupių vaikai ir mokytojai ją panaudotų ugdomajame procese: tyrinėtų augalų spalvų įvairovę, sužinotų kodėl augalai nusidažo viena ar kita spalva, susipažintų su augalo dalimis, aptartų augalo atskirų dalių spalvas, lapų, žiedų formas, augalo augimo ciklą, mokytųsi derinti augalus vidaus patalpose, ugdytųsi gamtojautą, kūrybiškumą.

Šių metų ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė 2022“ tema  – „Augalų spalvos“. Nors Mokykloje auginame įvairiausius augalus, tačiau, kad vaikams parodytumėme augalų įvairovę, tiek spalvinę, tiek formų (lapų, žiedų) ir padarytumėme augalų kompoziciją, jų neužteko, tad kreipėmės į ugdytinių tėvelius, mokytojus su prašymu, kad padovanotų įstaigai augalų, kurie išsiskirtų lapų, stiebų, žiedų spalvine įvairove.

Dėkojame ugdytinių tėveliams, mokytojams už atneštas gėles augalų kompozicijai.

Tikimės, kad mūsų ugdytiniai, atlikdami bandymus laboratorijoje, stebėdami augalus, patirs daug teigiamų emocijų, susipažins su augalų pasauliu, patirs proceso ir kūrybos džiaugsmą, plės akiratį ir geriau pradės suprasti juos supantį pasaulį ir gamtą.