2019  metų Birutės Kasparavičienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, veiklos ataskaita

P9-115 Kasparavičienės

 

2019 metų Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ veiklos ataskaita

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas

2019 metų veiklos ataskaita