„ŽINIUKŲ  LABORATORIJA“

„ŽINIUKŲ LABORATORIJA“

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai  ugdytiniams sukūrė naują erdvę „Žiniukų laboratorija“. Tai reali galimybė, nauja erdvė patirtinio mokymosi ypatumams ugdyti tenkinant vaiko poreikius, tėvų lūkesčius ir ugdymo(si) turinį „priartinant prie vaiko“.

Kovo 31 d. gerąja darbo patirtimi su Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojais dalijosi mokytoja metodininkė Vanda Tarvydienė ir vyresnioji mokytoja Inga Galdikienė.