6-oji Palangos miesto pedagogų konferencija

2022 m. rugpjūčio 26 d. Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko 6-oji Palangos miesto pedagogų konferencija „Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe“.

Konferencijoje pranešimą „Įtraukusis socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas remiantis „Kimochi“ ugdymo programa“ miesto pedagogams ir vadovams skaitė mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Rupšienė ir Regina Samavičienė.

Pranešime mokytojos akcentavo, kad emocinė ir socialinė gerovė yra svarbi ir neatsiejama vaiko ugdyme, kad jausmai yra mūsų gyvenimo dalis, todėl itin svarbu juos gebėti valdyti. Vaikai susidūrę su stipriomis emocijomis labai greitai praranda savitvardą, o negebėdami užplūdusių emocijų valdyti patiria sunkumų bendraudami su bendraamžiais ir suaugusiais.

Mūsų įstaigoje dvi mokytojos dirba pagal „Kimochi“ ugdymo programą. „Kimochi“ ( japoniškai reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant „Kimochi“ su žaislais – minkštomis lėlytėmis.

Dėkojame mokytojoms, kad dalijasi savo gerąją patirtimi.