Pažintis su raidėmis per STEAM

Pažintis su raidėmis per STEAM

Grupė ,,Bangelės‘‘. 2023 m. gruodžio mėn.

Tikslas. Įsiminti kuo daugiau raidžių ir įgyti skaitymo pradmenų per tyrinėjimą, kūrybiškumą, aktyvią veiklą.

Hipotezė. Ar galime atvaizduoti raides įvairiomis priemonėmis?

Veiklos metu vaikai plėtė suvokimą apie raidžių vaizdavimą įvairiomis priemonėmis. Vaikams buvo rodomos kortelės su raidėmis. Vaikai jas puikiai pažino ir įvardino. Raidelės buvo rodomos ir dedamos iš eilės. Vaikai turėjo sugalvoti kiekvienai rodomai raidei po kelis žodžius, kurie prasidėtų iš rodomos raidės. Vaikai taip pat lavino smulkiąją motoriką rašydami su pagaliukų raides ant smulkaus balto kvarcinio smėlio. Taip pat pirštukų pagalbą kinetiniame smėlyje ,,rašė‘‘ savo pirmąsias vardo raides. Meninė veikla atliko naudodami makaronus šiaudelius. Įvairiais sugalvotais būdais vaikai klijavo iš makaronus savo vardo raides ant popieriaus, o makaronus dekoravo savo pasirinktomis spalvomis.

Vaikai susidomėję įvairiomis veiklomis puikiai susipažino su raidėmis. Smagiai ir sumaniai atliko visas skirtas užduotis. Gebėjo tarpusavyje bendrauti ir bendradarbiauti.

Ikimokyklinio ugdymo mokyta Simona Strasevičienė