Respublikinė metodinė konferencija „STEAM UGDYMAS IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE: ŠIUOLAIKINIAI UGDYMO METODAI, NETRADICINĖS EDUKACINĖS ERDVĖS, PRAKTINĖS IDĖJOS“ Palangos l. -d. „Gintarėlis“

Respublikinė metodinė konferencija „STEAM UGDYMAS IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE: ŠIUOLAIKINIAI UGDYMO METODAI, NETRADICINĖS EDUKACINĖS ERDVĖS, PRAKTINĖS IDĖJOS“ Palangos l. -d. „Gintarėlis“

STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis vaikų kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Š. m. gruodžio 9 d. pakvietėme socialinius partnerius į Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ organizuojamą respublikinę metodinę konferenciją „STEAM UGDYMAS IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE: ŠIUOLAIKINIAI UGDYMO METODAI, NETRADICINĖS EDUKACINĖS ERDVĖS, PRAKTINĖS IDĖJOS“.

Konferencijos tikslas buvo skatinti mokytojus dalintis gerąją patirtimi, sėkmingomis praktikomis, idėjomis, atrasti naujų galimybių vedant patyrimines-STEAM veiklas, natūraliai jas integruoti į ugdymo turinį. Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinių įstaigų vadovai, mokytojai iš Palangos, Klaipėdos, Kretingos, Vydmantų (Kretingos r.), Mažeikių.

Pranešimus skaitę pedagogai žavėjo kūrybingumu, išradingumu ir išmone. Pristatytos veiklos buvo labai įvairios ir įdomios.

Vieni mokytojai organizuodami STEAM veiklas pasinaudoja vaikus supančia aplinka, kuri jiems pateikia pakankamai iššūkių, tyrinėjimo objektų, kiti – rodė veiklas grupėse, kur konstravo riedančias mašinas, įvairiausius inžinerinius objektus, dar kiti – pristatė savo projektinę veiklą. Tačiau, stebint mokytojų vykdomas veiklas, darėsi vis aiškiau, kad tyrinėjimu grindžiamas ugdymas sudomina vaikus mokytis ne tik paviršutiniškai, tačiau skatina labiau įsigilinti į juos supančią aplinką, konstruojamus objektus, kad grupinis darbas padeda ne tik bendradarbiauti ir ieškoti sprendimo būdo, bet ir ugdo kritinį mąstymą, labai reikalingą problemoms spręsti. Tokiu būdu mūsų vaikai įgyja ne tik žinias, įgūdžius, bet ir mokosi tolerancijos bei pagarbos kito nuomonei.

Labai nudžiugino mokytojai, kurie į savo patyrimines-STEAM veiklas įtraukė ir vaikų tėvelius. Veiklų gausa ir džiaugsmingos vaikų akys dar kartą patvirtino, kad patyriminis-STEAM mokymas leidžia vaikui labiau pasitikėti savimi, tobulina jo mąstymo įgūdžius, ugdo bendrąsias kompetencijas, gebėjimą spręsti problemas, dirbti komandoje.

Pertraukos metu konferencijos dalyviai galėjo susipažinti su Officeday siūlomomis STEAM veiklai priemonėmis: interaktyviais stalais, ekranais, 3D spausdintuvais, edukaciniais robotais ir kt.

Apibendrindami konferenciją galime pasakyti, kad didžiausi teigiami pokyčiai ugdymo įstaigoje vyksta tada, kai mokosi visa mokyklos bendruomenė, ir ne tik mokosi, bet ir dalijasi gerąją patirtimi bei perima ją iš kitų ikimokyklinių įstaigų.

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Jazbutienė