STEAM veikla ,, Tilteliu link batelių”

STEAM veikla ,, Tilteliu link batelių”

Grupė „Bitutės“, 2023 m. spalio mėn.

Tikslas – formuoti matematinius, inžinerinius vaizdinius, plėsti matematinių sąvokų žodyną, ugdyti vaikų kūrybiškumą. Skatinti juos kurti, fantazuoti, matuoti, lyginti, skaičiuoti.

Vaikai matematinių gebėjimų įgyja veikdami artimiausioje juos supančioje aplinkoje: grupėse, lauko aikštelėse, naudodami jiems gerai pažįstamas, lengvai prieinamas priemones. Šį kartą naudojome rudeninę gamtinę priemonę – kaštonus, plastmasinius kamštelius ir batus. Veiklos metu vaikai pastatė tiltą, ant kurio nutiesė iš popieriaus kelią, ant kelio sudėjo batus ir pradėjo matuoti atstumus kamšteliais, nuo bato iki bato. Veiklos metu vaikai dėliojo skaitmenis, geometrines formas, ieškojo sekos pavyzdžių.

Jie taip pat lygino, kuris kelio atstumas nuo vieno bato iki kito ilgiausias, o kuris trumpiausias.
Veiklų metu vaikai įgijo patirties, ugdė gebėjimą sieti matematiką su realiu pasauliu.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Chmylnikovienė