PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS    VGK aprašas

 

 

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS" DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA