Picture 361 (Small)   

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" ETIKOS KODEKAS