Picture 361 (Small)   

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" ETIKOS KODEKAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, APSKAITOS, SKIRSTYMO TAISYKLĖS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" BENDRAVIMO SU ŠEIMA IR TĖVŲ INFORMAVIMO VEIKLOS KLAUSIMAIS TVARKA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" SMURTO IR PARYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS