eTwinning projektas „STEAM keliauju po Lietuvą“

eTwinning projektas „STEAM keliauju po Lietuvą“

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas – sunkus darbas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pastangų. Tam tikra prasme tai – vertybių ugdymas. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu meilę ir pagarbą Tėvynei pradėti skiepyti dar nuo vaikystės.

Palangos lopšelio–darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Rupšienė inicijavo ir organizavo eTwinning projektą „STEAM  kelionė po Lietuvą“. Projekto tikslas – per praktines veiklas, stebėjimus, bandymus, eksperimentus, inžineriją, ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti vaikų žinias apie Lietuvą. Šiuo projektu buvo siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, integruojant inovatyvias STEAM metodo veiklas. Projektas buvo vykdomas nuo 2022 m. vasario 1 d. iki  kovo 31 d. Į projektą įsitraukė 24 lopšeliai-darželiai iš visos šalies. Partneriai buvo kviečiami atlikti numatytus iššūkius, kurių metu ugdytiniai plėtojo savo kūrybines, pažintines galias, ugdėsi gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjo pagarbą ir pasididžiavimo jausmą savo Tėvynei. Projekto metu vaikai atliko praktines veiklas, stebėjimus, bandymus, eksperimentus, inžinerines veiklas, mokėsi naudotis informacinėmis technologijomis. eTwinning projektų platforma suteikė galimybę praplėsti vaikų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, bei paskatino ieškoti įvairesnių, vaikams patrauklesnių būdų, formų, bei metodų kaip ugdyti ir puoselėti vaikų tautiškumą.

Projekto metu buvo sukurta bendra virtuali knyga, kurioje atsispindi visos projekto veiklos, rezultatai ir geroji pedagogų patirtis!

https://read.bookcreator.com/X80U0tRcOkM0f1E6CBmgXV2l02z1/Hah6hVnaQN6suTToEKLzyQ

Ačiū partneriams už iniciatyvą ir norą bendradarbiauti!

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Rupšienė