Inžinierijos įšūkiai

Inžinierijos įšūkiai

Grupės “Spalviukai” STEAM veikla, 2023 m. spalio mėn.

Tikslas: skatinti vaikus kurti unikalias konstrukcijas ir eksperimentuoti su skirtingomis idėjomis, ugdyti jų kūrybiškumą, komandinius įgūdžius, kuriant bendrus statinius ir sprendžiant užduotis kartu.

Pirmasis inžinerinis iššūkis buvo pastatyti bokštą. Vaikai statė bokštą iš antrinių žaliavų – kartoninių ritinėlių, kiti – iš lego, medinių kaladžių. Statydami jie eksperimentavo su statinio stabilumu, tarėsi su draugaus dėl bokšto formos ir aukščio.

Antrasis iššūkis buvo pastatyti tiltą mažiesiems žvėreliams. Vaikai statė tiltus iš popieriaus, lankstaus plastiko ir bandė įvairiomis transporto priemonėmis bei pėščiomis keliauti tais tiltais.
Trečiasis iššūkis- pasigaminti muzikos instrumentą-barškutį.

Laukiamasis rezultatas grupėje visada priklauso nuo to, kaip yra vykdoma STEAM veikla ir kaip skatina mokytoja. Svarbu vaikams pabrėžti, kad tikslas ne tik rezultatas, bet ir pats mokymasis, atradimai, smagumas kartu kūrybiškai pažvelgti į inžinerinius statinius.

Po šios smagios veiklos vaikai čiauškėjo ir labai ilgai dalinosi savo emocijomis.

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Galdikienė